Pensija

Kā pievienot / mainīt labuma guvēju?

Labuma guvējs ir persona, kurai ir tiesības saņemt kapitālu klienta nāves gadījumā.
Lai pievienotu / mainītu Pensiju 3. līmeņ labuma guvēju, ielogojies Internetbankas pilnajā versijā.

Izvēlies sadaļu Sarakste ar banku > Rīkojums bankai. Nokopē zemāk redzamo šablonu, ievieto rīkojuma tekstā un tajā ievadi nepieciešamo informāciju: Pensiju plānu, Līguma numuru, informāciju par labuma guvēju.
Tu vari norādīt vienu vai vairākus labuma guvējus, norādot katram novēlēto daļu procentos, kopā jābūt 100 %.
Ņem vērā, ka, norādot citu labuma guvēju, iepriekšējais norādītais labuma guvējs tiek automātiski anulēts.


Pieteikums par personu(-ām), kurai (-ām) ir tiesības saņemt uzkrāto Papildpensijas kapitālu Dalībnieka nāves gadījumā

Pensiju plāns: CBL Sabalansētais/ CBL Aktīvais/ CBL Aktīvais USD/ CBL Indeksu
Individuālā līguma Nr./Uzņēmuma nosaukums:
Tālrunis:
Persona(-as)**, kurai (-ām) ir tiesības saņemt uzkrāto Papildpensijas kapitālu Dalībnieka nāves gadījumā***: Vārds, uzvārds; personas kods*; personas saistība ar pensiju plāna dalībnieku; tālrunis; daļa, % (kopā 100%).

* Norādot personu, kurai Latvijas Republikā nav piešķirts personas kods, ir jānorāda dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta Nr., datums, valsts un institūcija, kas izdevusi dokumentu. Pielikumam ir jāpievieno šīs personas identifikācijas dokumenta kopija.
**izdarot izvēli par personu(-as), kurai(-ām) Dalībnieka nāves gadījumā ir tiesības uz Papildpensijas kapitālu, vienlaicīgi Dalībnieks atsauc visus savus iepriekšējus norādījumus par Papildpensijas kapitāla saņēmējiem, ja tādi bijuši.
*** Dalībnieks ir atbildīgs kā personas datu pārzinis par šo personu personas datu nodošanu Pensiju fondam

Ja tev nav pieejas Internetbankai, pieraksties uz vizīti filiālē šeit.

Vai atradi atbildi uz savu jautājumu?