Pensija

Vai, sasniedzot 55 gadu vecumu, uzkrātais pensiju kapitāls ir jāizņem?

Sasniedzot 55 gadu vecumu, dalībniekam ir tiesības, nevis pienākums, saņemt uzkrāto papildpensijas kapitālu. Jūs varat atlikt papildpensijas kapitāla izņemšanu līdz brīdim, kad tas būs nepieciešams. Uzkrātais kapitāls turpina strādāt, saskaņā ar pensiju plāna ieguldījumu politiku. Turklāt, ja Jūs saņemat ienākumus un maksājat nodokļus, Jūs varat veikt iemaksas pensiju fondā un saņemt nodokļu atvieglojumus arī pēc 55 gadu vecuma sasniegšanas.

Vai atradi atbildi uz savu jautājumu?