Kontu attālinātās vadības sistēmas

Citadele Internetbanka

Pieslēgšana, apkalpošana, atteikšanās no pakalpojuma (slēgšana) Bez maksas
Transakciju limiti Sk. 2.pielikuma 3.punktu

Spēkā no 15.05.2019.

 

Autorizācijas ierīces

DIGIPASS izsniegšana 40 EUR
DIGIPASS 780 izsniegšana 35 EUR
Bloķēta DIGIPASS nomaiņa vai atbloķēšana (ja ierīce bloķēta klienta neuzmanības dēļ) 30 EUR
DIGIPASS GO3 izsniegšana 10 EUR
DIGIPASS, DIGIPASS GO3 atbloķēšana, ja tas ir nobloķējies izmantošanai Citadele Internetbankā Bez maksas
DIGIPASS GO3 maiņa tehnisko iemeslu dēļ (divu gadu laikā no pieslēgšanas brīža) Bez maksas
Kodu kartes izsniegšana vai nomaiņa pēc klienta lūguma Bez maksas
MobileSCAN aktivizācija vienas licences ietvaros vai pirmreizēja/atkārtota aktivizācija esošās licences ietvaros1,2 Bez maksas

Spēkā no 02.09.2019.

 

Citadele SMS banka

Pakalpojuma pieslēgšana Bez maksas
Bankas Citadele nosūtīta īsziņa3 0.09 EUR

Spēkā no 15.05.2019.

 

Reģistrēšana Bez maksas
Līguma grozīšana Bez maksas
Abonēšanas maksa mēnesī 15 EUR
Komisijas maksa par katru saņemto maksājumu 1.5% no maksājuma summas, bet ne mazāk kā EUR 0.07
Autentifikācijas4 maksa mēnesī EUR 15

Spēkā no 01.02.2020.

 

Citadele Gateway

Reģistrēšana 50 EUR
Abonēšanas maksa mēnesī:
Informatīvais režīms 20 EUR
Transakciju režīms 40 EUR

Spēkā no 15.05.2019.

 


Pie vienas MobileSCAN licences iespējams pievienot vairākas mobilās ierīces.
2 MobileSCAN iespējams pieslēgt filiālēs un klientu apkalpošanas centros Latvijā, kā arī internetbankā, ja Lietotājs sakrīt ar Klientu Internetbankas līgumā.
3 Komisijas maksa par bankas Citadele nosūtītajām īsziņām tiek ieturēta no klienta konta reizi mēnesī.
4 Autentifikācija - pakalpojumu sniedzēja pieprasījums klienta automātiskai identifikācijai.