Maksājumu plāni

Maksājumu plāni
Pakalpojums Cena
Citadele 15 Citadele 55 Citadele 120
Komisijas maksa par Maksājuma plānu mēnesī 10 EUR 20 EUR 40 EUR
Elektroniskie maksājumi bankas Citadele ietvaros, t.sk. uz Igaunijas un Lietuvas filiāli (bez ierobežojuma) Bez maksas
Standarta elektroniskie EUR maksājumi ES robežās (SEPA) un Zibmaksājumi, kas ir iniciēti elektroniski2 15 maksājumi - bez maksas 55 maksājumi - bez maksas 120 maksājumi - bez maksas
Maksājumi, kas nav iekļauti Maksājumu plānā2 0.55 EUR
Norēķinu konta atvēršana un uzturēšana 1 konts - bez maksas 3 konti - bez maksas 3 konti - bez maksas
Norēķinu konti, kas nav iekļauti Maksājumu plānā
Atvēršana 15 EUR
Uzturēšana 4.50 EUR mēnesī
X Business (EUR) maksa par karti 12 mēnešus no Maksājumu plāna noformēšanas 1 karte - bez maksas 2 kartes - bez maksas 3 kartes - bez maksas
Citadele Internetbankas pieslēgšana un MobileScan aktivizācija vai Digipass GO3 izsniegšana vienam lietotājam Bez maksas
Maksājumi ārpus SEPA jebkurā valūtā3 15 EUR
Steidzami maksājumi ārpus SEPA jebkurā valūtā3 35 EUR
Elektroniski maksājumi bankas Citadele ietvaros t.sk uz Igaunijas un Lietuvas filiāli uz citu klientu kontiem, ja nav pieslēgts Maksājumu plāns4 0.20 EUR
Algu maksājumi5 Bez maksas
Ārpus SEPA ienākošie maksājumi ar komisijas tipu BEN un SHA 5 EUR
Neaktīva konta uzturēšana6 vai ja kontam piesaistītai maksājumu kartei derīguma termiņš ir beidzies (sākot no otrā gada) 7 7 EUR
  • 1 Maksājumi, kas iniciēti internetbankā, mobilajā aplikācijā, regulārie maksājumi, e- rēķini, kas izpildīti kā iekšbankas maksājumi un bankomātos veiktās rēķinu apmaksas.
  • 2 SEPA maksājumi un zibmaksājumi, kas iniciēti internetbankā, mobilajā aplikācijā, regulārie maksājumi un e- rēķini.
  • 3 Detalizēta informācija, tai skaitā informācija par maksājumu iesniegšanas un izpildīšanas termiņiem, ir atrodama mājaslapā www.citadele.lv. Maksājumiem uz Baltkrieviju tiek piemērota papildus komisijas maksa, kas norādīta 3.3. punktā Vienotajā pakalpojumu cenrādī uzņēmumiem citiem produktiem un pakalpojumiem
  • 4 Maksājumi, kas iniciēti internetbankā, mobilajā aplikācijā, regulārie maksājumi un e- rēķini, kas izpildīti kā iekšbankas maksājumi un bankomātos veiktās rēķinu apmaksas.
  • 5 Iekšbankas maksājumi, kas iniciēti Internetbankā, izmantojot algu maksājuma reģistru vai maksājuma failu importu kā algu maksājums.
  • 6 Sākot no otrā gada pēc pēdējās klienta transakcijas.
  • 7 Ja ilgāk kā 12 mēnešus norēķinu kontā nav veiktas klienta iniciētas transakcijas un klientam nav citu ar banku Citadele noslēgtu līgumu.