Maksājumu plāni

Maksājumu plāni
Pakalpojums Cena
Maksājumu plāns “Citadele 15” Maksājumu plāns “Citadele 55” Maksājumu plāns “Citadele 120”
Komisijas maksa par Maksājuma plānu mēnesī 7 EUR 17 EUR 37 EUR
Elektroniskie maksājumi bankas Citadele ietvaros, t.sk. uz Igaunijas un Lietuvas filiāli (bez ierobežojuma)1 Bez maksas
Standarta elektroniskie EUR maksājumi ES robežās (SEPA) un Zibmaksājumi, kas ir iniciēti elektroniski 15 maksājumi - bez maksas 55 maksājumi - bez maksas 120 maksājumi - bez maksas
Maksājumi, kas nav iekļauti Maksājumu plānā 0.55 EUR
Norēķinu konta atvēršana un uzturēšana 1 konts - bez maksas 3 konti - bez maksas 3 konti - bez maksas
Norēķinu konti, kas nav iekļauti Maksājumu plānā
Atvēršana 15 EUR
Uzturēšana 4.50 EUR mēnesī3
X Business (EUR) maksa par karti 12 mēnešus no Maksājumu plāna noformēšanas 1 karte - bez maksas 2 kartes - bez maksas 3 kartes - bez maksas
Citadele Internetbankas pieslēgšana un MobileScan aktivizācija vai Digipass GO3 izsniegšana vienam lietotājam Bez maksas
Maksājumi ārpus SEPA jebkurā valūtā4 (izņemot RUR un BYN) 15 EUR
Steidzami maksājumi ārpus SEPA jebkurā valūtā4 35 EUR
Maksājumi ārpus SEPA Krievijas rubļos (RUR) un Baltkrievijas rubļos (BYN) 0.5%, min. 35 EUR
Elektroniski maksājumi bankas Citadele ietvaros t.sk uz Igaunijas un Lietuvas filiāli uz citu klientu kontiem, ja nav pieslēgts Maksājumu plāns5 0.20 EUR
Algu maksājumi6 Bez maksas
Ārpus SEPA ienākošie maksājumi ar komisijas tipu BEN un SHA 5 EUR
Neaktīva konta uzturēšana7 vai ja kontam piesaistītai maksājumu kartei derīguma termiņš ir beidzies (sākot no otrā gada) 8 7 EUR
Jauniem klientiem Maksājumu plāns pirmajos 6 (sešos) mēnešos – bez maksas
  • 1 Maksājumi, kas iniciēti internetbankā, mobilajā aplikācijā, regulārie maksājumi, e- rēķini, kas izpildīti kā iekšbankas maksājumi un bankomātos veiktās rēķinu apmaksas.
  • 2 SEPA maksājumi un zibmaksājumi, kas iniciēti internetbankā, mobilajā aplikācijā, regulārie maksājumi un e- rēķini.
  • 3 Ja konta vidējais atlikums mēnesī ir vienāds vai pārsniedz EUR 150 000, konta uzturēšana ir bez maksas.
  • 4 Detalizēta informācija, tai skaitā informācija par maksājumu iesniegšanas un izpildīšanas termiņiem, ir atrodama mājaslapā www.citadele.lv.
  • 5 Maksājumi, kas iniciēti internetbankā, mobilajā aplikācijā, regulārie maksājumi un e- rēķini, kas izpildīti kā iekšbankas maksājumi un bankomātos veiktās rēķinu apmaksas.
  • 6 Iekšbankas maksājumi, kas iniciēti Internetbankā, izmantojot algu maksājuma reģistru vai maksājuma failu importu kā algu maksājums.
  • 7 Sākot no otrā gada pēc pēdējās klienta transakcijas.
  • 8 Ja ilgāk kā 12 mēnešus norēķinu kontā nav veiktas klienta iniciētas transakcijas un klientam nav citu ar banku Citadele noslēgtu līgumu.