Pensiju plānu iemaksu konti un rekvizīti maksājumu veikšanai


Saņēmējs:


AS „CBL Atklātais pensiju fonds”

Reģ. Nr. LV40003397312

Swift kods: PARXLV22

Saņēmējbanka: AS Citadele Banka

Pensiju plānu kontu numuri:


 • Pensiju plāns CBL Sabalansētais (iemaksām EUR)
  konta Nr.LV86PARX0000299400003;
 • Pensiju plāns CBL Aktīvais (iemaksām EUR)
  konta Nr.LV46PARX0000299401014;
 • Pensiju plāns CBL Aktīvais USD (iemaksām USD)
  konta Nr.LV32PARX0000299400005;
 • Pensiju plāns CBL Indeksu (iemaksām EUR)
  konta Nr.LV04PARX0000299400024;

Iemaksa jāveic plāna valūtā.
Maksājuma uzdevumā jānorāda līguma numurs, Vārds, Uzvārds, personas kods.