Ieguldītāju interešu aizsardzība

Lai vēl vairāk stiprinātu ieguldītāju interešu aizsardzību un padarītu finanšu tirgu stabilāku un pārredzamāku, ar 2018.gada 3.janvāri Eiropas Savienībā stājies spēkā jauns regulējums: Finanšu instrumentu tirgus direktīva 2014/65/EU (MiFID II) un Finanšu instrumentu tirgus regula Nr. 600/2014 (MiFIR).  Tas paredz stingrākas prasības  attiecībā uz ieguldītāju interešu aizsardzību.

Visiem bankas Citadele klientiem, ņemot vērā viņu raksturojumu, kā arī pieredzi un zināšanas darījumos ar finanšu instrumentiem un šo darījumu veikšanas mērķi, ir piešķirts viens no trīs iespējamiem statusiem: privāts klients, profesionāls klients vai tiesīgais darījumu partneris. Atkarībā no klienta statusa, klientam tiek piemērots attiecīgs aizsardzības līmenis. Klienta aizsardzības pasākumi cita starpā ietver ieguldījumu pakalpojuma atbilstības klienta interesēm izvērtēšanu.

Lai novērstu iespējamos interešu konfliktus, kas var rasties ieguldījumu pakalpojumu sniegšanas gaitā, banka Citadele ir izstrādājusi un ieviesusi Interešu konfliktu novēršanas politiku, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus.

Veicot darījumus ar finanšu instrumentiem klienta uzdevumā, banka Citadele ievēro Rīkojumu izpildes politiku ieguldījumu pakalpojumu jomā. 

Informācija un dokumenti

Informācija par ieguldījumu pakalpojumiem (tajā skaitā informācija par banku kā pakalpojumu sniedzēju, finanšu instrumentiem, riskiem, klienta statusu, ieguldītāju aizsardzības un noguldījumu garantiju sistēmu)
Rīkojumu izpildes politika ieguldījumu pakalpojumu jomā
Rīkojumu izpildes politika ieguldījumu pakalpojumu jomā (kopsavilkums)
Interešu konfliktu novēršanas politika ieguldījumu pakalpojumu jomā
Vadlīnijas mērķtirgus noteikšanai darījumiem ar finanšu instrumentiem
Par finanšu instrumentiem, ienākums par kuriem tiek saņemts no avotiem ASV (18.04.2017.)
Informācija par izmaksām un maksām ieguldījumu pakalpojumu un blakuspakalpojumu jomā

Ikgadējā atskaite par piecām labākajām izpildes vietām un rīkojumu izpildes kvalitāti

AS “Citadele banka” ikgadējā atskaite par piecām labākajām izpildes vietām 2023. gadā (29.04.2024.)
AS "Citadele banka" izvērtējuma kopsavilkums par izpildes vietu kvalitāti 2023. gadā
AS “Citadele banka” ikgadējā atskaite par piecām labākajām izpildes vietām 2022. gadā (24.04.2023.)
AS "Citadele banka" izvērtējuma kopsavilkums par izpildes vietu kvalitāti 2022. gadā
AS “Citadele banka” ikgadējā atskaite par piecām labākajām izpildes vietām 2021. gadā (29.04.2022.)
AS "Citadele banka" izvērtējuma kopsavilkums par izpildes vietu kvalitāti 2021. gadā
Akciju sabiedrības “Citadele banka” ikgadējā atskaite par piecām labākajām izpildes vietām 2020. gadā (23.04.2021.)
Akciju sabiedrības “Citadele banka” ikgadējā atskaite par piecām labākajām izpildes vietām 2019. gadā (26.06.2020.)
Akciju sabiedrības “Citadele banka” ikgadējā atskaite par piecām labākajām izpildes vietām 2018. gadā (30.04.2019.)
Akciju sabiedrības “Citadele banka” ikgadējā atskaite par piecām labākajām izpildes vietām 2017.gadā (27.04.2018.)

Vēsturiskā informācija

Interešu konfliktu novēršanas politika ieguldījumu pakalpojumu jomā (14.12.2022)
Rīkojumu izpildes politika ieguldījumu pakalpojumu jomā (19.08.2022)
Informācija par izmaksām un maksām, kas saistītas ar ieguldījumiem biržā tirgotos ieguldījumu produktos, 12.05.2021.
Klientu statusa noteikšanas politika ieguldījumu pakalpojumu jomā (19.05.2022)
Klientu statusa noteikšanas politika ieguldījumu pakalpojumu jomā (10.03.2021)
Informācija par izmaiņām Rīkojumu izpildes politikā (10.03.2021)
Rīkojumu izpildes politika ieguldījumu pakalpojumu jomā (10.03.2021.)
Rīkojumu izpildes politika ieguldījumu pakalpojumu jomā (03.01.2019)
Informācija par izmaiņām Rīkojumu izpildes politikā (21.12.2018)
Informācija par izmaiņām Rīkojumu izpildes politikā (20.12.2017)
Paziņojums par izmaiņām informācijā par ieguldījumu pakalpojumiem (13.07.2016)