Darījumu noteikumi

uzņēmumiem

Vispārējie darījumu noteikumi

3D krājkonta atvēršanas un apkalpošanas noteikumi
Internetbankas ar autorizācijas kategorijām izmantošanas un apkalpošanas noteikumi
Internetbankas izmantošanas un apkalpošanas noteikumi
Karšu pieņemšanas iekārtu (POS terminālu) nomas noteikumi
Karšu pieņemšanas un Darījumu noformēšanas noteikumi
Kartes lietošanas un apkalpošanas noteikumi
Klienta komplekta noformēšanas un apkalpošanas noteikumi
Krājkonta+ atvēršanas un apkalpošanas noteikumi
Krājkonta atvēršanas un apkalpošanas noteikumi
Maksājumu karšu pārbaudes noteikumi
Maksājumu karšu pieņemšanas noteikumi
Maksājumu karšu pieņemšanas noteikumi, izmantojot pašapkalpošanās Karšu pieņemšanas iekārtas
Maksājumu plāna noformēšanas un apkalpošanas noteikumi
Norēķinu konta atvēršanas un apkalpošanas noteikumi
Priority Pass pakalpojuma noteikumi
Priority Pass pakalpojuma noteikumi (spēkā no 01.08.2020.)
Rēķinu regulāras apmaksas noteikumi
Rīkojuma par fiksētas summas regulāro maksājumu noteikumi
Rīkojuma par konta maksimālā atlikuma uzturēšanu noteikumi
Rīkojuma par konta minimālā atlikuma uzturēšanu noteikumi
Rīkojuma par minimālās iemaksas summas regulāro maksājumu noteikumi
SMS Banka izmantošanas un apkalpošanas noteikumi
Termiņdepozīta pieņemšanas un apkalpošanas noteikumi
Termiņdepozīta pieņemšanas un apkalpošanas noteikumi (pakalpojuma līgumiem, kuri ir noslēgti līdz 2020. gada 25. jūnijam, noteikumi ir spēkā no 2020. gada 26. augusta)
Seifa nomas noteikumi