Darījumu noteikumi uzņēmumiem

Vispārējie noteikumi

Vispārējie darījumu noteikumi
Klienta komplekta noformēšanas un apkalpošanas noteikumi
Norēķinu konta atvēršanas un apkalpošanas noteikumi
Maksājumu plāna noformēšanas un apkalpošanas noteikumi
Vispārējie noteikumi par bankas garantiju izsniegšanu
Faktoringa līguma Vispārējie noteikumi

Noguldījumi

3D krājkonta atvēršanas un apkalpošanas noteikumi
Termiņdepozīta pieņemšanas un apkalpošanas noteikumi (spēkā līgumiem, kas noslēgti no 18.12.2020.)
Termiņdepozīta pieņemšanas un apkalpošanas noteikumi (spēkā līgumiem, kas noslēgti līdz 17.12.2020.)
Krājkonta+ atvēršanas un apkalpošanas noteikumi
Krājkonta atvēršanas un apkalpošanas noteikumi

Elektroniskie pakalpojumi

Internetbankas ar autorizācijas kategorijām izmantošanas un apkalpošanas noteikumi
Internetbankas izmantošanas un apkalpošanas noteikumi
Rēķinu regulāras apmaksas noteikumi
Rīkojuma par fiksētas summas regulāro maksājumu noteikumi
Rīkojuma par konta maksimālā atlikuma uzturēšanu noteikumi
Rīkojuma par konta minimālā atlikuma uzturēšanu noteikumi
Rīkojuma par minimālās iemaksas summas regulāro maksājumu noteikumi
SMS Banka izmantošanas un apkalpošanas noteikumi

Maksājumu kartes

Kartes lietošanas un apkalpošanas noteikumi

Maksājumu karšu pieņemšana POS terminālī

Maksājumu karšu pārbaudes noteikumi
Maksājumu karšu pieņemšanas noteikumi
Maksājumu karšu pieņemšanas noteikumi, izmantojot pašapkalpošanās Karšu pieņemšanas iekārtas
Karšu pieņemšanas iekārtu (POS terminālu) nomas noteikumi
Karšu pieņemšanas un Darījumu noformēšanas noteikumi
Maksājumu karšu pieņemšanas noteikumu papildinājumi, lietojot App POS terminālu

Ekomercija - Maksājumu pieņemšana internetā

Maksājumu karšu pieņemšanas internetā un Klix risinājuma izmantošanas noteikumi
Multilink pakalpojuma noteikumi

Kreditēšana

Kredīta līguma 2. daļa - vispārīgie noteikumi (spēkā līgumiem no 20.02.2023.)
Kredīta līguma 2. daļa - vispārīgie noteikumi (spēkā līgumiem līdz 20.02.2023.)

Overdrafta līguma 2. daļa vispārīgie noteikumi
Kredītlīnijas līguma 2. daļa vispārīgie noteikumi

Citi

Priority Pass pakalpojuma noteikumi
Seifa nomas noteikumi
Citadele biznesa portāla izmantošanas un apkalpošanas noteikumi
Klienta anketa - Skaidrojumi / Definīcijas
Informācija par īpašumtiesībām un kontroles struktūru - Skaidrojumi / Definīcijas
Citadele Aizliegtās darbības