photo
photo

Līzinga portāls

Pārbaudi savus pieteikumus, aktīvos līgumus un piesakies jaunam līzingam.

Pievienoties
photo

Elektroauto ar izdevīgu likmi no 1.49 %*

 • Finanšu vai operatīvais līzings (auto noma).
 • Procentu likme no 1.49 %.*
 • Pirmā iemaksa no 0 %, noformējot operatīvajā līzingā.
 • Termiņš līdz 84 mēnešiem.
 • Īpaši KASKO piedāvājumi sadarbībā ar CL Insurance Broker.
 • Valsts atbalsts elektroauto iegādei – 4500 EUR (elektroauto cenā līdz 72 600 EUR (t.sk.PVN) bāzes komplektācijā).

* Noformējot operatīvajā līzingā ar pirmo iemaksu zem 10 %, procentu likme ir no 1.99 %.

Līzinga kalkulators

Procentu likmi veido Citadele Leasing noteiktās procentu likmes fiksētā daļa un 3 vai 6 mēnešu EURIBOR procentu likmes mainīgā daļa. Katram darījumam procentu likme tiek aprēķināta individuāli, ņemot vērā klienta un Citadeles sadarbības attiecības, līzinga/nomas objekta kritērijus, pirmo iemaksu utt.

Procentu likmi veido Citadele Leasing noteiktās procentu likmes fiksētā daļa un 3 vai 6 mēnešu EURIBOR procentu likmes mainīgā daļa. Katram darījumam procentu likme tiek aprēķināta individuāli, ņemot vērā klienta un Citadeles sadarbības attiecības, līzinga/nomas objekta kritērijus, pirmo iemaksu utt.

Auto līzings

 • Finansējums līdz 90 % no automašīnas vērtības
 • Finansējuma summa no 5000 EUR ar atmaksas termiņu līdz 7 gadiem
 • Jauna un lietota auto iegādei, ja auto vecums līzinga termiņa beigās nebūs lielāks par 15 gadiem
 • Īpaši KASKO un OCTA piedāvājumi sadarbībā ar CL Insurance Broker
 • KASKO maksājums var tikt iekļauts mēneša līzinga rēķinā
Auto līzings

Līzings komerctransportam

 • Finanšu vai operatīvais līzings
 • Finansējums līdz 90 % no objekta  vērtības
 • Atmaksas termiņš līdz 6 gadiem
 • Līzinga termiņa beigās objekta vecums ne lielāks par 10 gadiem
 • Individuāli pielāgots līzinga apdrošināšanas piedāvājums
 • Fiksēta vai mainīgā procentu likme
Līzings komerctransportam

Speciālisti

Līzings vai līzinga kredīts lauksaimniekiem

 • Jauniem un lietotiem objektiem
 • Finansējums līdz 90 % no objekta vērtības
 • Aizdevums līdz 100 % ES fondu piesaistes gadījumā jaunas tehnikas iegādei saskaņā ar LAD prasībām
 • Līguma termiņš līdz pat 10 gadiem
 • Elastīgs atmaksas grafiks - pamatsummas maksājums pat 1 reizi gadā
 • Fiksēta vai mainīgā procentu likme 
 • Finansējums lauksaimniecības tehnikai līzinga termiņa beigās ne vecākai par 18 gadiem 
 • Elastīgi spectehnikas apdrošināšanas piedāvājumi
Līzings vai līzinga kredīts lauksaimniekiem

Līzings industriālai tehnikai un iekārtām

 • Jauniem un lietotiem objektiem
 • Finansējums līdz 90 % no objekta cenas
 • Līzinga termiņš līdz 7 gadiem
 • Fiksēta vai mainīgā procentu likme
 • Individuāls apdrošināšanas piedāvājums  
 • Finansējums tehnikai un iekārtām (t.sk. nereģistrējamām) ne vecākām par 15 gadiem
Līzings industriālai tehnikai un iekārtām

Pārdodam

Visi objekti

Neatradi atbildi uz savu jautājumu?

Apmeklē mūsu interaktīvo palīgu un atrodi sev nepieciešamo informāciju

Interaktīvais palīgs
Ar ko atšķiras operatīvais līzings no finanšu līzinga?

Finanšu līzings ir līzinga veids, kura laikā klients ar ikmēneša maksājumiem sedz visu automašīnas vērtību, pēc tam kļūstot par tās īpašnieku. Līzinga perioda laikā klients pilnībā sedz automašīnas vērtību, kā arī maksā aprēķinātos procentus. Ar Līzinga pēdējo ikmēneša maksājumu, klients ir norēķinājies ar Citadele līzingu par līzinga pakalpojumu. Līzinga kompānija veic elektroniskas atzīmes nodošanu CSDD e- sistēmā par īpašuma tiesību maiņu no Līzinga kompānijas par labu turētājam jeb klientam. Pēc atzīmes veikšanas klientam ir pienākums 5  dienu laikā pieņemt automašīnu savā īpašumā, nomainot automašīnas tehnisko pasi.

Operatīvais līzings pēc būtības ir ilgtermiņa noma. Līzinga perioda laikā klients maksā nomas maksu, kas veidojas kā starpība starp automašīnas iegādes vērtību un noteikto atlikušo vērtību. Klients līguma termiņa laikā samaksā tikai daļu no automašīnas cenas, izmaksājot tās amortizācijas jeb nolietojuma vērtību. Operatīvā līzinga gadījumā automašīna pēc līzinga perioda beigām automātiski nepāriet klienta īpašumā. Beidzoties līguma periodam, klients var automašīnu izpirkt par tās atlikušo vērtību, nodod izpirkuma tiesības trešajai personai vai arī atdot to atpakaļ pārdevējam (dīlerim).

Ar ko atšķiras auto līzings no auto kredīta?

Auto līzings  ir aizdevums automašīnas iegādei pret auto ķīlu. Iegādājoties automašīnu līzingā, par tās īpašnieku kļūst līzinga kompānija, savukārt pircējs tiek reģistrēts kā automašīnas turētājs. Tikai pēc visu līzinga līguma saistību izpildes, automašīnas īpašuma tiesības tiek pārreģistrētas no līzinga kompānijas uz klienta vārda.

Savukārt, auto kredīts ir aizdevums automašīnas iegādei, kad uzreiz pēc pirkuma noformēšanas automašīna kļūst par pircēja īpašumu. Vairumā gadījumu auto kredīta procenti ir augstāki, nekā iegādājoties to līzingā, kā arī auto kredītam vairumā gadījumu ir noteikts pirkuma summas ierobežojums.

Vai ar līzingā iegādātu automašīnu drīkst braukt ārpus Latvijas?

Ar automašīnu, kas iegādāta līzingā, drīkst doties ārpus Latvijas Republikas.

Lai iebrauktu ES valstu teritorijā (tajā skaitā Baltijas valstīs) pilnvara no līzinga kompānijas nav obligāta.

Pilnvara nepieciešama izbraukšanai uz NVS valstīm.

Pilnvaras izsniegšanas maksa ir noteikta Cenrādī. Klientiem, kuriem KASKO noformēta pie CL Insurance Broker, pilnvara ir bez maksas.

Pilnvaras saņemšanas nosacījumi:

 • Jāiesniedz spēkā esoša KASKO polise, kurā iekļautas tās valstis, kuru robežas plānots šķērsot. Gadījumā, ja KASKO polises segumā nav šo valstu, tad jāsagatavo KASKO polises pielikums uz vēlamo termiņu, iekļaujot nepieciešamās valstis.  
 • Ja uz tehniskās pases ir palicis mūsu vecais nosaukums SIA “Unicredit Leasing” vai SIA “Citadele līzings un faktorings”, tad tas ir jānomaina uz mūsu aktuālo nosaukumu. Izmaksas par CSDD tehniskās pases maiņu tiks kompensētas. Šis punkts attiecas tikai uz NVS teritoriju. ES valstu teritorijā tehniskās pases maiņa nav obligāta.
 • Nevar būt kavēti līzinga maksājumi.
 • Jāiesniedz aizpildīts un parakstīts Iesniegums pilnvaras saņemšanai, izbraukšanai no valsts.

Pilnvaras sagatavošanai nepieciešamo iesniegumu ar pielikumiem jānosūta uz e-pastu lizings@citadele.lv un tā tiks sagatavota divu darba dienu laikā no dokumentu atsūtīšanas brīža.

UZMANĪBU!
Ņemot vērā nestabilo situāciju Ukrainā, iespējamos karadarbības draudus, izbraukšanas pilnvaras uz šīm valstīm neizsniedzam - Krievija, Baltkrievija, Ukraina, arī pie nosacījuma, ja šī valsts iekļauta apdrošināšanas teritoriālā segumā. Spēkā līdz atsaukumam.

Kas jādara, ja vēlos nomainīt līzinga auto numura zīmi?

Lai veiktu automašīnas, kas iegādāta līzingā, numura zīmes maiņu, no līzinga kompānijas puses nekādi dokumenti vai atļauja nav nepieciešami. Lai veiktu numura zīmes maiņu, jādodas uz CSDD. Kad numura zīmes ir nomainītas, lūgums to paziņot savai KASKO un OCTA kompānijām, kā arī informēt līzinga kompāniju, informāciju nosūtot uz lizings@citadele.lv.

Vai līzingā esošai automašīnai ir nepieciešama KASKO apdrošināšana?

Līzinga objektam jābūt apdrošinātam par pilnu tirgus vai atjaunošanas vērtību visā līzinga līguma darbības laikā, norādot Citadele Leasing kā atlīdzības saņēmēju. Klienta pienākums ir iesniegt Citadele Leasing spēkā esošās KASKO polises kopiju, ja KASKO netika noformēta CL Insurance Broker.

Ja tev vēl nav KASKO polise, sazinies ar CL Insurance Broker!

Kuru apdrošināšanas kompāniju KASKO polises tiek akceptētas?

Citadele akceptētās apdrošināšanas kompānijas ir:

 • AAS Balta
 • AAS BTA Baltic Insurance Company
 • AAS Baltijas Apdrošināšanas Nams
 • Balcia Insurance SE
 • ERGO Insurance SE Latvijas filiāle
 • IF P&C Insurance AS Latvijas filiāle
 • ADB Gjensidige Latvijas filiāle
 • Compensa Vienna Insurance Group ADB Latvijas filiāle
 • vai cita sabiedrība, individuāli saskaņota ar SIA “Citadele Factoring” vai SIA “Citadele Leasing”.

Cik ilgā laikā ir iespējams uzzināt, vai varu saņemt līzingu?

Atbildi par finansēšanas iespējām Citadele Leasing sniedz 1–2 darba dienu laikā pēc visu darījuma izvērtēšanai nepieciešamo dokumentu saņemšanas. Ja esat fiziska persona, iesakam noskaidrot savu personīgo līzinga limitu, autorizējoties un aizpildot pieteikumu www.citadeleleasing.lv.

Ar kādām izmaksām man jārēķinās, noslēdzot līzinga līgumu?

Sākotnējās izmaksas, noslēdzot līzinga darījumu: pirmā iemaksa jeb līdzdalība, komisijas maksa par darījuma dokumentu noformēšanu, automašīnas vērtējums (ja tiek iegādāta lietota automašīna), auto reģistrācija CSDD, KASKO un OCTA apdrošināšana. Turpmākajā periodā - ikmēneša līzinga maksājumi, apdrošināšana, degvielas un automašīnas uzturēšanas izmaksas.

Kas jādara, ja ir noticis ceļu satiksmes negadījums?

Ja ir noticis ceļu satiksmes negadījums (CSNg), ir nepieciešams:

 1. par to paziņot Valsts policijai vai arī noformēt Saskaņoto paziņojumu*,
 2. nekavējoties pieteikt apdrošināšanas gadījumu savā apdrošināšanas kompānijā,
 3. apdrošināšanas kompānija novērtēs automašīnas bojājumus, noteiks zaudējumu apmēru, akceptēs remontdarbu tāmi vai izmaksās apdrošināšanas atlīdzību.

* Saskaņoto paziņojumu var noformēt gadījumos, ja CSNg ir iesaistīti tikai divi transportlīdzekļi, ja abi iesaistītie transportlīdzekļu vadītāji var vienoties par CSNg apstākļiem, ja nav cietuši cilvēki, nav nodarīti bojājumi trešās personas mantai, kā arī transportlīdzekļiem nav radušies tādi bojājumi, kuru dēļ tie nevar vai tiem aizliegts braukt. 

Vai ir iespējams veikt daļēju līzinga pamatsummas atmaksu?

Jā, ir iespējams veikt daļēju līzinga pamatsummas atmaksu, tādā veidā samazinot turpmāko maksājumu apmēru mēnesī. Lai to izdarītu, jāaizpilda Iesniegums par papildu rēķina izrakstīšanu, jāparaksta un jānosūta uz e-pastu lizings@citadele.lv. Pēc iesnieguma saņemšanas, Citadele Leasing izrakstīs papildu rēķinu par iesniegumā norādīto summu, kā arī sagatavos jauno maksājumu grafiku un nosūtīs Jums.

Vairāk jautājumu
Ar ko atšķiras operatīvais līzings no finanšu līzinga?

Finanšu līzings ir līzinga veids, kura laikā klients ar ikmēneša maksājumiem sedz visu automašīnas vērtību, pēc tam kļūstot par tās īpašnieku. Līzinga perioda laikā klients pilnībā sedz automašīnas vērtību, kā arī maksā aprēķinātos procentus. Ar Līzinga pēdējo ikmēneša maksājumu, klients ir norēķinājies ar Citadele līzingu par līzinga pakalpojumu. Līzinga kompānija veic elektroniskas atzīmes nodošanu CSDD e- sistēmā par īpašuma tiesību maiņu no Līzinga kompānijas par labu turētājam jeb klientam. Pēc atzīmes veikšanas klientam ir pienākums 5  dienu laikā pieņemt automašīnu savā īpašumā, nomainot automašīnas tehnisko pasi.

Operatīvais līzings pēc būtības ir ilgtermiņa noma. Līzinga perioda laikā klients maksā nomas maksu, kas veidojas kā starpība starp automašīnas iegādes vērtību un noteikto atlikušo vērtību. Klients līguma termiņa laikā samaksā tikai daļu no automašīnas cenas, izmaksājot tās amortizācijas jeb nolietojuma vērtību. Operatīvā līzinga gadījumā automašīna pēc līzinga perioda beigām automātiski nepāriet klienta īpašumā. Beidzoties līguma periodam, klients var automašīnu izpirkt par tās atlikušo vērtību, nodod izpirkuma tiesības trešajai personai vai arī atdot to atpakaļ pārdevējam (dīlerim).

Ar ko atšķiras auto līzings no auto kredīta?

Auto līzings  ir aizdevums automašīnas iegādei pret auto ķīlu. Iegādājoties automašīnu līzingā, par tās īpašnieku kļūst līzinga kompānija, savukārt pircējs tiek reģistrēts kā automašīnas turētājs. Tikai pēc visu līzinga līguma saistību izpildes, automašīnas īpašuma tiesības tiek pārreģistrētas no līzinga kompānijas uz klienta vārda.

Savukārt, auto kredīts ir aizdevums automašīnas iegādei, kad uzreiz pēc pirkuma noformēšanas automašīna kļūst par pircēja īpašumu. Vairumā gadījumu auto kredīta procenti ir augstāki, nekā iegādājoties to līzingā, kā arī auto kredītam vairumā gadījumu ir noteikts pirkuma summas ierobežojums.

Vai ar līzingā iegādātu automašīnu drīkst braukt ārpus Latvijas?

Ar automašīnu, kas iegādāta līzingā, drīkst doties ārpus Latvijas Republikas.

Lai iebrauktu ES valstu teritorijā (tajā skaitā Baltijas valstīs) pilnvara no līzinga kompānijas nav obligāta.

Pilnvara nepieciešama izbraukšanai uz NVS valstīm.

Pilnvaras izsniegšanas maksa ir noteikta Cenrādī. Klientiem, kuriem KASKO noformēta pie CL Insurance Broker, pilnvara ir bez maksas.

Pilnvaras saņemšanas nosacījumi:

 • Jāiesniedz spēkā esoša KASKO polise, kurā iekļautas tās valstis, kuru robežas plānots šķērsot. Gadījumā, ja KASKO polises segumā nav šo valstu, tad jāsagatavo KASKO polises pielikums uz vēlamo termiņu, iekļaujot nepieciešamās valstis.  
 • Ja uz tehniskās pases ir palicis mūsu vecais nosaukums SIA “Unicredit Leasing” vai SIA “Citadele līzings un faktorings”, tad tas ir jānomaina uz mūsu aktuālo nosaukumu. Izmaksas par CSDD tehniskās pases maiņu tiks kompensētas. Šis punkts attiecas tikai uz NVS teritoriju. ES valstu teritorijā tehniskās pases maiņa nav obligāta.
 • Nevar būt kavēti līzinga maksājumi.
 • Jāiesniedz aizpildīts un parakstīts Iesniegums pilnvaras saņemšanai, izbraukšanai no valsts.

Pilnvaras sagatavošanai nepieciešamo iesniegumu ar pielikumiem jānosūta uz e-pastu lizings@citadele.lv un tā tiks sagatavota divu darba dienu laikā no dokumentu atsūtīšanas brīža.

UZMANĪBU!
Ņemot vērā nestabilo situāciju Ukrainā, iespējamos karadarbības draudus, izbraukšanas pilnvaras uz šīm valstīm neizsniedzam - Krievija, Baltkrievija, Ukraina, arī pie nosacījuma, ja šī valsts iekļauta apdrošināšanas teritoriālā segumā. Spēkā līdz atsaukumam.

Kas jādara, ja vēlos nomainīt līzinga auto numura zīmi?

Lai veiktu automašīnas, kas iegādāta līzingā, numura zīmes maiņu, no līzinga kompānijas puses nekādi dokumenti vai atļauja nav nepieciešami. Lai veiktu numura zīmes maiņu, jādodas uz CSDD. Kad numura zīmes ir nomainītas, lūgums to paziņot savai KASKO un OCTA kompānijām, kā arī informēt līzinga kompāniju, informāciju nosūtot uz lizings@citadele.lv.

Vai līzingā esošai automašīnai ir nepieciešama KASKO apdrošināšana?

Līzinga objektam jābūt apdrošinātam par pilnu tirgus vai atjaunošanas vērtību visā līzinga līguma darbības laikā, norādot Citadele Leasing kā atlīdzības saņēmēju. Klienta pienākums ir iesniegt Citadele Leasing spēkā esošās KASKO polises kopiju, ja KASKO netika noformēta CL Insurance Broker.

Ja tev vēl nav KASKO polise, sazinies ar CL Insurance Broker!

Kuru apdrošināšanas kompāniju KASKO polises tiek akceptētas?

Citadele akceptētās apdrošināšanas kompānijas ir:

 • AAS Balta
 • AAS BTA Baltic Insurance Company
 • AAS Baltijas Apdrošināšanas Nams
 • Balcia Insurance SE
 • ERGO Insurance SE Latvijas filiāle
 • IF P&C Insurance AS Latvijas filiāle
 • ADB Gjensidige Latvijas filiāle
 • Compensa Vienna Insurance Group ADB Latvijas filiāle
 • vai cita sabiedrība, individuāli saskaņota ar SIA “Citadele Factoring” vai SIA “Citadele Leasing”.

Cik ilgā laikā ir iespējams uzzināt, vai varu saņemt līzingu?

Atbildi par finansēšanas iespējām Citadele Leasing sniedz 1–2 darba dienu laikā pēc visu darījuma izvērtēšanai nepieciešamo dokumentu saņemšanas. Ja esat fiziska persona, iesakam noskaidrot savu personīgo līzinga limitu, autorizējoties un aizpildot pieteikumu www.citadeleleasing.lv.

Ar kādām izmaksām man jārēķinās, noslēdzot līzinga līgumu?

Sākotnējās izmaksas, noslēdzot līzinga darījumu: pirmā iemaksa jeb līdzdalība, komisijas maksa par darījuma dokumentu noformēšanu, automašīnas vērtējums (ja tiek iegādāta lietota automašīna), auto reģistrācija CSDD, KASKO un OCTA apdrošināšana. Turpmākajā periodā - ikmēneša līzinga maksājumi, apdrošināšana, degvielas un automašīnas uzturēšanas izmaksas.

Kas jādara, ja ir noticis ceļu satiksmes negadījums?

Ja ir noticis ceļu satiksmes negadījums (CSNg), ir nepieciešams:

 1. par to paziņot Valsts policijai vai arī noformēt Saskaņoto paziņojumu*,
 2. nekavējoties pieteikt apdrošināšanas gadījumu savā apdrošināšanas kompānijā,
 3. apdrošināšanas kompānija novērtēs automašīnas bojājumus, noteiks zaudējumu apmēru, akceptēs remontdarbu tāmi vai izmaksās apdrošināšanas atlīdzību.

* Saskaņoto paziņojumu var noformēt gadījumos, ja CSNg ir iesaistīti tikai divi transportlīdzekļi, ja abi iesaistītie transportlīdzekļu vadītāji var vienoties par CSNg apstākļiem, ja nav cietuši cilvēki, nav nodarīti bojājumi trešās personas mantai, kā arī transportlīdzekļiem nav radušies tādi bojājumi, kuru dēļ tie nevar vai tiem aizliegts braukt. 

Vai ir iespējams veikt daļēju līzinga pamatsummas atmaksu?

Jā, ir iespējams veikt daļēju līzinga pamatsummas atmaksu, tādā veidā samazinot turpmāko maksājumu apmēru mēnesī. Lai to izdarītu, jāaizpilda Iesniegums par papildu rēķina izrakstīšanu, jāparaksta un jānosūta uz e-pastu lizings@citadele.lv. Pēc iesnieguma saņemšanas, Citadele Leasing izrakstīs papildu rēķinu par iesniegumā norādīto summu, kā arī sagatavos jauno maksājumu grafiku un nosūtīs Jums.

Vēl vairāk iespēju

photo

Finansējums biznesam

Izvēlies sava uzņēmuma attīstībai un vajadzībām atbilstošāko finansējuma veidu.
Uzzināt vairāk
photo

Mikrokredīts

Finansējums līdz 70 000 EUR biznesa attīstībai vai dažādām ikdienas vajadzībām. Piesakies, saņem lēmumu un paraksti līgumu tiešsaistē.
Uzzināt vairāk
photo

Citadeles Biznesa portāls

Vienkāršs biznesa rīks, lai pārvaldītu darījumus un izrakstītu e-rēķinus vienuviet bez maksas.
Uzzināt vairāk