Rekvizīti un iesniegumu formas

uzņēmumiem

Citadele Leasing SIA
Republikas laukums 2A
LV-1010, Rīga, Latvija
Reģ. Nr.: 40003423085
PVN Reģ.Nr.: LV40003423085
Citadele banka AS
SWIFT kods: PARXLV22
Multivalūtu konts: LV10PARX0012849810003
+371 6701 0000
lizings@citadele.lv

Citadele Factoring SIA
Republikas laukums 2A
LV-1010, Rīga, Latvija
Reģ. Nr. 50003760921
PVN Reģ. Nr.: LV50003760921
Citadele banka AS
SWIFT kods: PARXLV22
Multivalūtu konts: LV90PARX0008230150001
+371 6701 0000
lizings@citadele.lv

Darījuma pieteikumi

Uzņēmuma pieteikums Līzinga darījumam
Uzņēmuma pieteikums galvojuma sniegšanai Līzinga darījumam
Privātpersonas pieteikums galvojuma sniegšanai Līzinga darījumam
Līzinga pieteikums lauksaimniecības tehnikai

Līzinga iesniegumi

Iesniegums par izbraukšanas pilnvaras izsniegšanu
Iesniegums par apakšnomu
Iesniegums par gala rēķina izrakstīšanu
Iesniegums saziņai pa epastu
Iesniegums par papildu rēķina izrakstīšanu
Iesniegums par līzinga/nomas saistību nodošanu
Brīvas formas iesniegums