Citadele līzings un faktorings SIA rekvizīti un iesniegumu formas

Rekvizīti

Juridiskā adrese

Citadele līzings un faktorings SIA
Republikas laukums 2A
LV-1010, Rīga, Latvija
Reģ. Nr.: 50003760921
PVN Reģ. Nr.: LV50003760921

Faktiskā adrese

Citadele līzings un faktorings
Republikas laukums 2A
LV-1010, Rīga, Latvija
Reģ. Nr. 50003760921
+371 27898545
lizings@citadele.lv

Norēķinu rekvizīti

Citadele banka AS
SWIFT kods: PARXLV22
Multivalūtu konts: LV90PARX0008230150001

Darījuma pieteikumi

Uzņēmuma pieteikums Līzinga darījumam
Uzņēmuma pieteikums galvojuma sniegšanai Līzinga darījumam
Privātpersonas pieteikums galvojuma sniegšanai Līzinga darījumam
Līzinga pieteikums lauksaimniecības tehnikai

Iesniegumi

Iesniegums par līzinga līguma saistību izpildi
Iesniegums par izbraukšanas pilnvaras izsniegšanu
Iesniegums par līguma saistību pārņemšanu
Iesniegums par parāda atmaksas līguma noslēgšanu
Brīvas formas iesniegums
Piekrišana datu apstrādei VSAA