Rekvizīti un iesniegumu formas

uzņēmumiem

Citadele Leasing SIA
Mūkusalas iela 41
LV-1004, Rīga, Latvija
Reģ. Nr.: 40003423085
PVN Reģ.Nr.: LV40003423085
Citadele banka AS
SWIFT kods: PARXLV22
Multivalūtu konts: LV10PARX0012849810003
+371 67 502 200
info@citadeleleasing.lv

Citadele Factoring SIA
Republikas laukums 2A
LV-1010, Rīga, Latvija
Reģ. Nr. 50003760921
PVN Reģ. Nr.: LV50003760921
Citadele banka AS
SWIFT kods: PARXLV22
Multivalūtu konts: LV90PARX0008230150001
+371 27898545
lizings@citadele.lv

Darījuma pieteikumi

Uzņēmuma pieteikums Līzinga darījumam
Uzņēmuma pieteikums galvojuma sniegšanai Līzinga darījumam
Privātpersonas pieteikums galvojuma sniegšanai Līzinga darījumam
Līzinga pieteikums lauksaimniecības tehnikai

Iesniegumi Citadele Factoring (iepriekšējais nosaukums Citadele līzings un faktorings)

Iesniegums par līzinga līguma saistību izpildi
Iesniegums par izbraukšanas pilnvaras izsniegšanu
Iesniegums par līguma saistību pārņemšanu
Iesniegums par parāda atmaksas līguma noslēgšanu
Brīvas formas iesniegums

Iesniegumi Citadele Leasing →