LIBOR un EURIBOR indeksi

Periods LIBOR USD EURIBOR EUR
1 mēnesis 1.78 -0.49
2 mēneši - -
3 mēneši 2.32 -0.17
6 mēneši 2.94 0.24
9 mēneši - -
12 mēneši 3.55 0.9

LIBOR indekss

Britu Baņķieru asociācijas noteiktais LIBOR indekss ir pasaulē visplašāk izmantotais īstermiņa procentu likmju indekss. Londonas starpbanku tirgus likme (LIBOR, London Interbank Offered Rate) ir procentu likme, ar kādu bankas aizņemas līdzekļus Londonas starpbanku tirgū.

EURIBOR indekss

Eiropas Banku federācijas noteiktais EURIBOR indekss ir likme, ar kādu bankas aizņemas līdzekļus Eiropas Savienības valstu starpbanku tirgū.