Informācija par LEI kodiem darījumiem ar finanšu instrumentiem

Kas ir LEI kods?

LEI kods ir unikāls juridiskās personas identifikators (LEI - Legal Entity Identifier), kas ļauj identificēt finanšu tirgū darbojošās juridiskās personas un sastāv no 20 burtu un ciparu kombinācijas. Juridiskai personai var tikt piešķirts tikai viens unikāls LEI kods.

LEI kods nav nepieciešams klientiem – fiziskām personām.

Kam nepieciešams LEI kods?

Pienākums izmantot LEI kodus ir paredzēts vairākos Eiropas Savienības tiesību aktos. Pamatprasība pēc LEI koda izriet no pienākuma ziņot par veiktajiem darījumiem finanšu tirgū, juridiskās personas identificēšanai izmantojot LEI kodu.

Sākot ar 2017. gada 30. oktobri, LEI kods būs nepieciešams visām juridiskām personām, kuras veiks darījumus ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem, savukārt, sākot ar 2018. gada 3. janvāri, LEI kods būs nepieciešams visām juridiskām personām, kuras veiks darījumus ar jebkuriem finanšu instrumentiem, t.sk. veicot finanšu instrumentu pārvedumus.

Kā var saņemt LEI kodu?

LEI kodus ir tiesīgas piešķirt Globālo juridisko personu identifikatoru sistēmas (GEIF- Global Legal Entity Identifier Foundation) autorizētās iestādes (LOC- Local Operating Unit). Ar autorizēto iestāžu sarakstu, variet iepazīties GLEIF interneta mājas lapā– www.gleif.org/en/lei-focus/how-to-get-an-lei-find-lei-issuing-organizations. Klienta pienākums ir sazināties ar kādu no autorizētajām iestādēm (LOC) un iegādāties LEI kodu. LEI kodam ir noteikta reģistrācijas un gada abonēšanas maksa, tādēļ, izvēloties LEI kodu piešķīrēju, būtu nepieciešams izvērtēt katras autorizētās iestādes (LOC) LEI kodu izsniegšanas kārtību un noteikto maksu.

Par LEI koda saņemšanu Jūs varat informēt banku nosūtot paziņojumu Citadele internetbankā, sadaļā Investīcijas, vai pa e-pastu custody@citadele.lv.

Kādas var būt sekas, ja klientam nav LEI koda?

Ja klients nebūs iegādājies LEI kodu, tad klientam nebūs iespējas veikt nekādas darbības ar kontā esošajiem finanšu instrumentiem, t.sk. iesniegt rīkojumus par finanšu instrumentu pirkšanu, pārdošanu vai pārvedumu.

Ar plašāku informāciju par LEI kodiem Jūs variet iepazīties Finanšu un Kapitāla tirgus komisijas interneta mājas lapās:
www.fktk.lv/lv/mediju-telpa/pazinojumi-masu-informacijas-l/2017/6431-uznemumiem-jasanem-juridiskas-personas-identifikatori-darijumiem-ar-finansu-instrumentiem.html
www.fktk.lv/lv/tiesibu-akti/jautajumi-un-atbildes/finansu-instrumentu-tirgus/6430-jautajumi-un-atbildes-par-lei-kodiem-un-to-izmantosanu-darijumos-ar-finansu-instrumentiem.html