X Hero

  EUR1 USD1
Maksa par karti 2.20 EUR mēnesī 30 USD gadā
Maksa par papildu karti 2.20 EUR mēnesī 30 USD gadā
Jaunas kartes izgatavošana (esošās vietā) Bez maksas Bez maksas
Pirkumi Latvijas Republikā un ārzemēs Bez maksas 0.5%
Skaidras naudas izņemšana bankā Citadele 3% (min. 3 EUR) 3% (min. 5 USD)
Skaidras naudas izņemšana citās bankas 3% (min. 3 EUR) 3% (min. 5 USD)
Skaidras naudas izņemšana bankas Citadele bankomātos Latvijā 3% (min. 1.50 EUR) 3% (min. 3 USD)
Skaidras naudas izņemšana citu banku bankomātos 3% (min. 3 EUR) 3% (min. 5 USD)
Maksājums no konta Kā no norēķinu konta + 3% Kā no norēķinu konta + 3%
SMS par kontā ienākošajām summām EUR 0.09 EUR 0.09
Kredītlimita apjoms Individuāli Individuāli
Minimālā iemaksas summa 5% no iztērētā kredītlimita summas + 100% no pārtēriņa 5% no iztērētā kredītlimita summas + 100% no pārtēriņa
Kredīta procenti (gadā) Individuāli Individuāli
Kredīta procenti (gadā) kartēm, kas noformētas pret drošības depozītu2 22% 26%
Procenti par neatļautu negatīvu atlikumu 0.175% dienā 0.175% dienā
Valūtas konvertācijas uzcenojums 3% 4.3%

Spēkā no 15.05.2019.

 


Līdz 12.12.2018. produkta nosaukums bija X karte.
Jaunas kartes, kas noformētas pret drošības depozītu, no 15.05.2019.netiek izsniegtas.