Kontu attālinātās vadības sistēmas

 Citadele Internetbanka

Pieslēgšana, apkalpošana, atteikšanās no pakalpojuma (slēgšana) Bez maksas
Transakciju limiti Sk. 2.pielikuma 3.punktu

Spēkā no 15.10.2019.

 

 Autorizācijas ierīces

MobileSCAN aktivizācija vienas licences ietvaros vai pirmreizēja/atkārtota aktivizācija esošās licences ietvaros 1,2 Bez maksas
Kodu kartes izsniegšana vai nomaiņa pēc klienta lūguma Bez maksas
DIGIPASS izsniegšana 40 EUR
DIGIPASS 780 izsniegšana 35 EUR
Bloķēta DIGIPASS nomaiņa vai atbloķēšana (ja ierīce bloķēta klienta neuzmanības dēļ) 30 EUR
DIGIPASS GO3 izsniegšana 10 EUR
DIGIPASS, DIGIPASS GO3 atbloķēšana, ja tas ir nobloķējies izmantošanai Citadele Internetbankā Bez maksas
DIGIPASS GO3 maiņa tehnisko iemeslu dēļ (divu gadu laikā no pieslēgšanas brīža) Bez maksas

Spēkā no 15.10.2019.

 

 Citadele SMS banka

Pakalpojuma pieslēgšana Bez maksas
Bankas Citadele nosūtīta īsziņa 3 0.09 EUR
Bankas Citadele nosūtīta īsziņa X Smart un Citadeles norēķinu kartes lietotājiem (par ieskaitījumiem kontā) Bez maksas

Spēkā no 15.05.2019.

 


Pie vienas MobileSCAN licences iespējams pievienot vairākas mobilās ierīces.
MobileSCAN iespējams pieslēgt filiālēs un klientu apkalpošanas centros Latvijā, kā arī internetbankā, ja Lietotājs sakrīt ar Klientu Internetbankas līgumā
Komisijas maksa par bankas Citadele nosūtītajām īsziņām tiek ieturēta no klienta konta reizi mēnesī