Uzlīmes, aproces, gredzens

Papildus kartes
Pakalpojums Cena
Maksa par uzlīmi, aproci EUR 0.50 mēnesī1
Maksa par gredzenu EUR 3 mēnesī
Valūtas konvertācijas uzcenojums 3%
Citi pakalpojumi Saskaņā ar kartes, kam piesaistīta uzlīme, aproce vai gredzens, cenrādi
  • 1 Bez maksas X Infinite karšu lietotājiem pie X Infinite karšu konta.