Kreditēšana

Hipotekārais kredīts

1.1. Pieteikuma izskatīšana kredīta saņemšanai/ kreditēšanas darījuma grozījumiem:
1.1.1. pret dzīvojamā nekustamā īpašuma un/vai zemes ķīlu Bez maksas
1.1.2. pret neapdzīvojamā nekustamā īpašuma ķīlu:  
1.1.2.1. darījumiem līdz 300 000 EUR 75 EUR
1.1.2.2. darījumiem virs 300 000 EUR 400 EUR
1.2. Kredīta noformēšana  
1.2.1. ja iegādājas dzīvojamo nekustamo īpašumu jaunajā projektā1 vai ar ALTUM galvojumu 0.5% no kredīta kopsummas (min.200 EUR)
1.2.2. kredīta noformēšana pārējos gadījumos, kas nav minēti 1.2.1. punktā 1% no kredīta kopsummas (min. 200 EUR)
1.3. Grozījumu noformēšana2:
1.3.1. papildu kredīta summas izsniegšana 1.5% no kredīta summas, attiecībā uz kuru tiek veiktas izmaiņas (min. 150 EUR)
1.3.2. pilnīgas atmaksas termiņa pagarināšana, kredīta valūtas maiņa 1% no kredīta summas, attiecībā uz kuru tiek veiktas izmaiņas (min. 75 EUR)
1.3.3. ķīlas devēja maiņa, nodrošinājuma maiņa 1% no neatmaksātās kredīta summas limita (min. 150 EUR)
1.3.4. kredīta maksājuma datuma maiņa 30 EUR
1.3.5. citu līguma noteikumu grozījumu, kas nav minēti 1.1.  punkta apakšpunktos 50 EUR par katru dokumentu
1.3.6. maksājumu grafika izmaiņu sagatavošana pēc klienta pieprasījuma Bez maksas
1.4 Kredīta atmaksa pirms līgumā paredzētā termiņa Bez maksas
1.5. Dokumentu noformēšana, pārkreditējoties pie cita kreditora vai bankā Citadele ieķīlātā nekustamā īpašuma pārdošanas gadījumā, ja darījums tiek finansēts pie cita kreditora3 600 EUR
1.6. 1.3. punktā minēto dokumentu grozījumu noformēšana 50 EUR par katru dokumentu
1.7. Kredītresursu rezervēšana 1% gadā par neizmantotu rezervētu kredīta summu

Spēkā no 01.02.2020.

 

Kredīti privātam patēriņam

Pieteikuma kredīta saņemšanai izskatīšana bez maksas
Līguma par Kredīta privātam patēriņam izsniegšanu noformēšana 2% no līguma summas (min. 100 EUR)
Līguma par Kredīts privātam patēriņam transporta līdzekļa iegādei (Auto Kredīts) izsniegšanu noformēšana 1% no līguma summas (min. 125 EUR)
Līguma par Kredīts privātam patēriņam kredītsaistību pārcelšanai izsniegšanu noformēšana 2% no līguma summas (min. 100 EUR)
Līguma par Mazā kredīta privātam patēriņam izsniegšanu noformēšana 5% no līguma summas
Līguma noteikumu grozījumu noformēšana 25 EUR

Spēkā no 01.07.2019.

 


Celtniecība, rekonstrukcija, renovācija pabeigta pēc 2000. gada
Ja vienlaicīgi izpildās 1.1.1.  – 1.1.6.  punktos minēti gadījumi, tiek piemērota lielākā no komisijām.
Vienlaicīgi netiek piemērota Cenrāža 22. punktā noteiktā komisijas maksa par dokumentu (t.sk. izziņu) sagatavošanu.