Ieguldītāju interešu aizsardzība (MiFID)

2008. gada 1. februārī Latvijā ir pilnā apmērā ieviestas Eiropas Savienības 2004. gada 21. aprīļa direktīvas 2004/39/EK, kas attiecas uz finanšu instrumentu tirgiem (MiFID), prasības.

MiFID direktīvas galvenie mērķi ir nodrošināt lielāku ieguldītāju interešu aizsardzību un nevainojamu finanšu instrumentu tirgus darbību. Tāpēc banka Citadele savā darbībā ir ieviesusi virkni uzlabojumu ar mērķi nodrošināt augstāku ieguldītāju aizsardzības līmeni un uzlabot ieguldījumu pakalpojumu sniegšanas kārtību.

Visiem bankas Citadele klientiem, ņemot vērā viņa raksturojumu, kā arī pieredzi un zināšanas darījumos ar finanšu instrumentiem un šo darījumu veikšanas mērķi, ir piešķirts viens no trīs iespējamiem statusiem: privāts klients, profesionāls klients vai tiesīgais darījumu partneris. Atkarībā no klienta statusa, tam tiek piemērots attiecīgs aizsardzības līmenis. Klienta aizsardzības pasākumi cita starpā ietver ieguldījumu pakalpojuma piemērotības un atbilstības klienta interesēm izvērtēšanu.

Lai novērstu iespējamos interešu konfliktus, kas var rasties ieguldījumu pakalpojumu sniegšanas gaitā, banka Citadele ir izstrādājusi un ieviesusi Interešu konfliktu novēršanas politiku, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus.

Veicot darījumus ar finanšu instrumentiem klienta uzdevumā, banka Citadele ievēro Rīkojumu izpildes politiku ieguldījumu pakalpojumu sniegšanas jomā (t.sk. Rīkojumi izpildes vietu sarakstu regulējamos tirgos).

Jaunā versija stājas spēkā 2019. gada 3. janvārī.
Informācija par izmaiņām "Rīkojumu izpildes politikā ieguldījumu pakalpojumu jomā" (21.12.2018).
Informācija par izmaiņām "Rīkojumu izpildes politikā ieguldījumu pakalpojumu jomā" (20.12.2017)

Klients pirms ieguldījumu pakalpojumu saņemšanas tiek iepazīstināts ar minēto politiku. Klientam tiek sniegta arī plaša informācija par banku Citadele un par darījumiem ar finanšu instrumentiem, un ar tiem saistītajiem riskiem.

Informācija par ieguldījumu pakalpojumiem
Interešu konfliktu novēršanas politikas, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus, apraksts
Klientam piešķiramo statusu apraksts
Par finanšu instrumentiem, ienākums par kuriem tiek saņemts no avotiem ASV (18.04.2017.)
Paziņojums par izmaiņām informācijā par ieguldījumu pakalpojumiem un blakuspakalpojumiem (13.07.2016.)
Akciju sabiedrības “Citadele banka” ikgadējā atskaite par piecām labākajām izpildes vietām 2017.gadā (27.04.2018.)

Komplektētu privāto ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu produktu (PRIIP) pamatinformācijas dokumenti