Valsts garantētās atlīdzības izmaksas kārtība AS “PNB Banka” klientiem

1. Kurās bankas Citadele filiālēs notiks garantēto atlīdzību izmaksa?

Iesniegt pieteikumu valsts garantētajai atlīdzībai iespējams visās bankas Citadele filiālēs visā Latvijā.

2. Kas var saņemt valsts garantēto atlīdzību?

Atbilstoši Noguldījumu garantiju likumam, valsts garantēto atlīdzību var saņemt AS “PNB Banka” Latvijas un starptautiskie klienti – privātpersonas un juridiskās personas – kam AS “PNB Banka” ir noguldījumi. Par noguldītāja līdzekļiem tiek uzskatīti algu un pensiju konti, norēķinu konti, krājkonti, termiņnoguldījumi u.c. Uz tiem attiecas valsts garantētā atlīdzība.

3. Kāda ir pieteikšanās kārtība?

Lai maksimāli vienkāršotu pieteikšanās un izmaksu kārtību, esam izstrādājuši sistēmu katrai klientu grupai. Tā ir šāda:

Privātpersona, rezidents ar jau esošu kontu bankā Citadele:
Aizpildiet pieteikumu par garantēto atlīdzību saņemšanu internetbankā vai bankas Citadele filiālē. Jūsu garantētā atlīdzība tiks pārskaitīta uz Jūsu kontu bankā Citadele vai Jūsu pieteikumā norādīto uz Jūsu vārda atvērto kontu jebkurā kredītiestādē vai finanšu iestādē.

Privātpersona, rezidents bez konta bankā Citadele:
Dodieties uz bankas Citadele filiāli (skat. 4. punktu), līdzi ņemot pasi vai ID karti un saņemiet garantēto atlīdzību ar pārskaitījumu uz savu kontu jebkurā kredītiestādē vai finanšu iestādē vai atveriet norēķinu kontu bankā Citadele, uz kuru pārskaitīt Jums pienākošos garantēto atlīdzību.

Privātpersona, nerezidents ar jau esošu kontu bankā Citadele:
Aizpildiet pieteikumu par garantēto atlīdzību saņemšanu internetbankā vai bankas Citadele filiālē. Jūsu garantētā atlīdzība tiks pārskaitīta uz Jūsu kontu bankā Citadele vai Jūsu pieteikumā norādīto uz Jūsu vārda atvērto kontu jebkurā kredītiestādē vai finanšu iestādē. Apkalpošanai filiālē zvaniet uz bankas Citadele informatīvo tālruni +371 6701 0000 un vienojieties par tikšanos.

Privātpersona, nerezidents bez konta bankā Citadele:
Zvaniet uz bankas Citadele informatīvo tālruni +371 6701 0000 vai aizpildiet formu tiešsaistē un vienojieties par tikšanos. Pēc tam dodieties uz bankas Citadele filiāli Republikas laukumā 2A, Rīgā, līdzi ņemot pasi vai ID karti un saņemiet garantēto atlīdzību ar pārskaitījumu uz savu kontu jebkurā kredītiestādē vai finanšu iestādē.

Juridiska persona, rezidents/nerezidents ar jau esošu kontu bankā Citadele:
Aizpildiet pieteikumu par garantēto atlīdzību saņemšanu internetbankā vai bankas Citadele filiālē. Jūsu garantētā atlīdzība tiks pārskaitīta uz Jūsu kontu bankā Citadele vai Jūsu pieteikumā norādīto uz Jūsu vārda atvērto kontu jebkurā kredītiestādē vai finanšu iestādē. Apkalpošanai filiālē zvaniet uz bankas Citadele informatīvo tālruni +371 6701 0000 un vienojieties par tikšanos.

Juridiska persona, rezidents bez konta bankā Citadele:
Zvaniet uz bankas Citadele informatīvo tālruni +371 6701 0000 un vienojieties par tikšanos. Pēc tam dodieties uz iepriekš norādītām filiālēm, identificējieties un saņemiet garantēto atlīdzību ar pārskaitījumu uz savu kontu jebkurā kredītiestādē vai finanšu iestādē. Apsveriet iespēju arī atvērt kontu banka Citadele un saņemt garantēto atlīdzību uz Jūsu kontu bankā Citadele.

Juridiska persona, nerezidents bez konta bankā Citadele:
Zvaniet uz bankas Citadele informatīvo tālruni +371 6701 0000 vai aizpildiet formu tiešsaistē un vienojieties par tikšanos. Pēc tam dodieties uz bankas Citadele filiāli Republikas laukumā 2A, Rīgā, identificējieties un saņemiet garantēto atlīdzību ar pārskaitījumu uz savu kontu jebkurā kredītiestādē vai finanšu iestādē.

Kādi dokumenti ir nepieciešami, apmeklējot bankas filiāli (juridiskai personai, nerezidentam):

  • Pase, kas piemērota ieceļošanai Latvijā, vai Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes izdota personas apliecība, vai piemērota ieceļošanai Latvijā personas apliecība personai, kurai ir tiesības pārstāvēt uzņēmumu;
  • Reģistrācijas apliecība, statūti (aktuālā redakcija) un dokuments, kas apliecina tiesības pārstāvēt juridisku personu (piemēram, lēmums par direktora iecelšanu un/ vai notariāli apstiprināta pilnvara);
  • Dokuments, kas apliecina juridiskas personas aktīvo statusu;
  • Vairāk par notariāli apstiprinātiem juridisko personu pilnvarojuma dokumentiem.

Aicinām jūs nosūtīt sava uzņēmuma ieskenētus dokumentus uz e-pasta adresi info_int@citadele.lv, lai saņemtu atbildi par dokumentu kombinācijas, satura un juridiskās formas pietiekamību, piesakoties garantētas atlīdzības saņemšanai. Lūdzam pievērst uzmanību, ka šis e-pasts nav paredzēts citiem jūs interesējošajiem jautājumiem. Ja jums ir citi jautājumi, aicinām sazināties pa tālruni +371 6701 0000 vai aizpildīt pieteikuma formu.

Aicinām pievērst uzmanību, ka banka Citadele savā atbildē uz minētā e-pastā saņemtajiem jautājumiem par dokumentiem nav tiesīga sniegt informāciju par jebkura noguldītāja esamību vai neesamību garantētās atlīdzības saņēmēju sarakstā, kā arī par šādas atlīdzības apmēru. Bankas sniegtā atbilde attieksies tikai uz iesniegto dokumentu juridisko novērtējumu.

Nepieciešamības gadījumā banka norādīs uz trūkumiem, kuri būtu jānovērš, ja persona, kura iesniedz dokumentus kā PNB Bankas noguldītāja pārstāvis, pretendē uz valsts garantētās atlīdzības saņemšanu. Bankas sniegtais komentārs par iesniegto dokumentu kvalitāti nenozīmē tiesības un iespējas noguldītājam, kas ir norādīts dokumentos saņemt garantēto atlīdzību, kas tam pienākas kā PNB Bankas noguldītājam.

4. Kādā laika periodā var saņemt valsts garantēto atlīdzību?

Valsts garantētajai atlīdzībai ir iespējams pieteikties no dienas, kad sākta valsts garantēto atlīdzību izmaksa, tātad no 2019. gada 22. augusta. Garantēto atlīdzību varēs saņemt piecu gadu laikā.

Tālrunis uzziņām

6701 0000

Biežāk uzdotie jautājumi