Informācija par notariāli apstiprinātiem pilnvarojuma dokumentiem

juridiskām personām

Juridiskās personas - noguldītāja, kas ir norādīts Finanšu un kapitāla tirgus komisijas iesniegtajā sarakstā pārstāvis, lai saņemtu garantēto atlīdzību, var izsniegt notariāli apstiprinātu pilnvaru jebkurai trešajai personai (ja noguldītājs ir juridiskā persona, tad pilnvara tiek izsniegta šīs juridiskas personas vārdā), kas ierādīsies bankā un tiks identificēta saskaņā ar iepriekš minēto kārtību.

Bankas juridiskais dienests novērtēs noguldītāja izsniegtas pilnvaras atbilstību paredzētajam mērķim, ievērojot konsekventu pieeju, vadoties saskaņā ar spēkā esošiem likumiem un normatīvajām prasībām, kā arī izskatot katru konkrēto gadījumu individuāli. Rezultātā ir iespējams, ka pilnvarotai personai būs jāgriežas Finanšu un kapitāla tirgus komisijā, lai veiktu atbilstošas ​​izmaiņas noguldītāju sarakstā norādītajos datos.