Kredīti un līzings

Nepieciešamie dokumenti līzinga noformēšanai juridiskām personām

  • Aizpildīts un parakstīts līzinga pieteikums;
  • Pilns iepriekšējā finanšu gada pārskats;
  • Operatīvā bilance un peļņas - zaudējumu aprēķins;
  • Pilnvarotās personas personu apliecinoša dokumenta kopija;
  • Automašīnas vērtējums (ja auto ir lietots, iespējams iesniegt pēc indikatīvā lēmuma, kas saņemts no Citadele Leasing).

Vai atradi atbildi uz savu jautājumu?