Kredīti

Kādi ir kreditēšanas darījuma restrukturizācijas ieguvumi?

Uzņēmuma saglabāšana

  • Kreditēšanas darījuma restrukturizācija ir veids, kā turpināt savu saimniecisko darbību sabalansējot uzņēmuma naudas plūsmu.
  • Process pasargā no klienta zīmola straujas vērtības samazināšanās.
  • Saimnieciskās darbības turpināšana pozitīvi ietekmē uzņēmuma sadarbības partnerus un klientus.
  • Uzņēmuma saglabāšana nodrošina noteiktu skaitu darba vietu.
  • Klientam (arī galviniekam) saglabāsies pozitīva kredītvēsture ar iespēju arī turpmāk attīstīt savu uzņēmumu, piesaistot kredītresursus.

Uzņēmuma darbības pilnveidošana

  • Kreditēšanas darījuma restrukturizācija dod iespējas visiem restrukturizācijas procesā iesaistītajām pusēm optimizēt savu finanšu plūsmu.
  • Restrukturizācijas priekšlikuma analīzes laikā klients arī no bankas puses iegūst apliecinājumu sava izstrādātā biznesa plāna pamatotībai, izpildei un uzņēmuma attīstībai.
  • Kopēju risinājumu meklēšana veicina pozitīvu savstarpējo attiecību stiprināšanos biznesa vidē.
     

Vai atradi atbildi uz savu jautājumu?