Kredīti

Kā tiek izvērtēta aizņēmēja kredītspēja?

Kredītspējas izvērtēšana notiek pēc īpašas formulas, summējot kopā dažādus kritērijus – kredītvēsturi, ienākumu un izdevumu attiecību, darba stāžu pašreizējā darba vietā, ienākumu avota veidu un citus faktorus. Katram klientam tiek veikts individuāls izvērtējums. Vadoties no tā, banka nosaka cilvēka kredītspējas līmeni, pieejamo procentu likmi un pieejamos kreditēšanas pakalpojumus.

Ja cilvēks piesakās patēriņa kredītam, banka veic iesniegto datu pārbaudi. Tā pārbauda, vai cilvēkam ir anketā norādītie ienākumi, un īpaši pievērš uzmanību, vai pēdējo gadu laikā nav reģistrēti kavēti maksājumi piedziņas kompāniju reģistros, Latvijas Bankas kredītu reģistrā un Kredītu Informācijas Birojos. Ja parāds ir bijis senāk nekā pirms diviem gadiem, kreditēšanas piedāvājums būs labāks nekā nesenam parādniekam. Tas nozīmē, ka katram ir iespēja uzlabot savu kredītspēju, apmaksājot savus kavējumus.

Vai atradi atbildi uz savu jautājumu?