Kredīti un līzings

Kā banka izvērtē manu kredītspēju?

Kredītreitings veidojas, izvērtējot un pēc īpašas formulas summējot kopā dažādus kritērijus – kredītvēsturi, ienākumu un izdevumu attiecību, darba stāžu pašreizējā darba vietā, ienākumu avota veidu un citus faktorus. Katram klientam tiek piešķirts individuāls kredītreitings. Vadoties no tā, banka nosaka cilvēka kredītspējas līmeni, pieejamo procentu likmi un pieejamos kreditēšanas pakalpojumus.

Ja cilvēks piesakās patēriņa kredītam, banka veic iesniegto datu pārbaudi. Tā pārbauda, vai cilvēkam ir anketā norādītie ienākumi, un īpaši pievērš uzmanību, vai pēdējo divu gadu laikā ir reģistrēti kavēti maksājumi piedziņas kompāniju reģistros, Latvijas Bankas kredītu reģistrā un Kredītu Informācijas Birojā. Ja parāds ir bijis senāk nekā pirms diviem gadiem, kredītreitings būs labāks nekā nesenam parādniekam un, jo īpaši, esošam parādniekam. Tas nozīmē, ka katram ir iespēja uzlabot savu kredītspēju, apmaksājot savus kavētos parādus.

Vai atradi atbildi uz savu jautājumu?