Kredīti un līzings

Vai arī turpmāk jautājumos par līzingu vai faktoringu varēs sazināties ar savu līdzšinējo kontaktpersonu – menedžeri?

Ja mēs neinformējam par kontaktpersonas izmaiņām, tad arī turpmāk jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar savu līdzšinējo kontaktpersonu.

Vai atradi atbildi uz savu jautājumu?