Kredīti un līzings

Vai tiks veiktas kādas izmaiņas starp mani un Citadeles līzinga un faktoringa noslēgtajā līzinga/ nomas vai faktoringa līgumā?

Nē, spēkā esošie līzinga/ nomas vai faktoringa līguma/-u nosacījumi paliek nemainīgi.

Vai atradi atbildi uz savu jautājumu?