Nodokļa likme ienākumiem no kapitāla

Ienākumi no kapitāla tiek aplikti ar 20% nodokli

Ar 20% nodokli tiek aplikti šādi ienākumi no kapitāla:

  • Dividendes;
  • Depozītu procentu ienākumi un tiem pielīdzināmi ienākumi, kā arī ar procentu ienākumiem saistīti ienākumi;
  • Ienākumi no privātajos pensiju fondos veikto iemaksu ieguldīšanas;
  • Ienākumi no noslēgtajiem līdzekļus uzkrājošās dzīvības apdrošināšanas līgumiem;
  • Ienākums no finanšu instrumentu individuālas pārvaldīšanas saskaņā ar ieguldītāja pilnvarojumu (portfeļa pārvaldības pakalpojuma).

Šis nodoklis tiek piemērots ienākumiem no kapitāla šādiem bankas Citadele piedāvātajiem produktiem

Produkts Atbildīgais par nodokļa ieturēšanu Nodokļa ieturēšanas brīdis
Procentu ienākumiem par atlikumu kontā:    
Norēķinu, investīciju konti Citadele Izmaksājot procentus
Procentu ienākumiem no noguldījumiem:    
Maxi krājkonts, krājkonts Citadele Izmaksājot procentus
Termiņnoguldījums Citadele Izmaksājot procentus
Overnight Citadele Izmaksājot procentus
Bērna pilngadības krājkonts Citadele Izmaksājot procentus
Uzkrājums+ CBL life Izmaksājot procentus
Kuponu ienākumiem no obligācijām:    
Bankas Citadele emitēto obligāciju kuponu ienākumi Citadele Izmaksājot ienākumus
Ienākumiem no iemaksām privātajos pensiju fondos:    
Pensiju 3. līmenis CBL Atklātais pensiju fonds Privātās pensijas kapitāla izmaksas brīdī
Ienākums no finanšu instrumentu individuālas pārvaldīšanas saskaņā ar ieguldītāja pilnvarojumu (portfeļa pārvaldības pakalpojuma) Izmaksātājs nodokli neietur, par nodokļa nomaksu atbild ienākuma saņēmējs  

Saskaņā ar likumu, aprēķinot 20% nodokli par kapitāla ienākumiem, netiek ņemtas vērā jebkādas izmaksas, kas saistītas ar šo ienākumu gūšanu. Banka nodrošina informācijas sniegšanu klientam par ieturēto nodokli konta izrakstā.

Likuma izpratnē procentu ienākuma gūšanas un izmaksas diena ir tā diena, kurā privātpersonai rodas tiesības neierobežoti rīkoties ar ienākumu saskaņā ar noslēgto līgumu vai likumu, un kurā ienākums kļūst personai pieejams. Tādēļ banka Citadele šo nodokli ieturēs procentu izmaksas brīdī. Piemēram, par Maxi krājkontā nopelnītajiem procentiem, kas tiek izmaksāti katra mēneša pēdējā datumā, banka ieturēs nodokli katra mēneša pēdējā datumā.

Nodokļa likme ienākumiem no kapitāla pieauguma