Aktīvā lietotāja atlaide

Piesakoties X kartei, pirmie 6 kartes lietošanas mēneši ir bez maksas kartei X prime, bet kartei X supreme bez maksas ir pirmie 3 mēneši.
100% atlaidi kartes mēneša maksai par pamata karti saņem, sākot no nākošā mēneša 1. datuma pēc pamata kartes izgatavošanas datuma.

Aktīvi norēķinoties ar X  karti ikdienā, ir iespēja saņemt atlaidi pamata kartes mēneša maksai 50 % vai 100 % apmērā.

  Pamata un papildu kartes kopējā iegrāmatoto pirkumu summa kartes lietošanas pusgadā*: Atlaides apjoms pamata kartes mēneša maksai nākamiem 6 (sešiem) mēnešiem, skaitot no kartes lietošanas pusgada sākuma datuma:
X prime 6000 EUR (ieskaitot) 100 % atlaide maksai par pamata karti mēnesī
X prime 4500 EUR (ieskaitot) 50 % atlaide maksai par pamata karti mēnesī
 
X supreme 3000 EUR (ieskaitot) 100 % atlaide maksai par pamata karti mēnesī
X supreme 2000 EUR (ieskaitot) 50 % atlaide maksai par pamata karti mēnesī

Piemērs: ja karte izdota 2020. gada decembrī, pilnu 6 mēnešu periods beidzas 2021. gada 30. jūnijā. Ja šajā laika posmā ar X prime karti veikto pirkumu summa ir 6161,12 EUR, tad turpmākajos 6 mēnešos, sākot ar 2021. gada jūliju, X prime karte būs bez mēneša maksas.

Vairāk par kartes mēneša maksu iepazīsties sadaļā Cenrādis.