Aktīvā lietotāja atlaide

Piesakoties X kartei, pirmie 6 kartes lietošanas mēneši ir bez maksas kartei X prime, bet kartei X supreme bez maksas ir pirmie 3 mēneši.

Aktīvi norēķinoties ar X  karti ikdienā, ir iespēja saņemt atlaidi pamata kartes mēneša maksai.

  Pamata un papildu kartes kopējā iegrāmatoto pirkumu summa kartes lietošanas pusgadā*: Atlaides apjoms pamata kartes mēneša maksai nākamiem 6 (sešiem) mēnešiem, skaitot no kartes lietošanas pusgada sākuma datuma:
X prime, X Platinum 6000 EUR (ieskaitot) 50 % atlaide maksai par pamata karti mēnesī
X prime, X Platinum 4500 EUR (ieskaitot) 25 % atlaide maksai par pamata karti mēnesī
 
X supreme, X hero 3000 EUR (ieskaitot) 50 % atlaide maksai par pamata karti mēnesī
X supreme, X hero 2000 EUR (ieskaitot) 25 % atlaide maksai par pamata karti mēnesī

Piemērs: ja karte izgatavota 2022. gada augustā, pilnu 6 mēnešu periods beidzas 2023. gada 28. februārī. Ja šajā laika posmā ar X prime karti veikto pirkumu summa ir 6161,12 EUR, tad turpmākajos 6 mēnešos, sākot ar 2023. gada martu, X prime karte būs ar 50% atlaidi mēneša maksai.

Vairāk par kartes mēneša maksu iepazīsties sadaļā Cenrādis.