Skaidras naudas izmaksas limiti

 

Filiāle/Valūta Filiāle "Citadele" Liepājas filiāle
EUR 10 000 EUR 5 000 EUR
Pārējās valūtas ekvivalents 5 000 EUR -

Spēkā no 03.02.2020.

 


Par naudas izsniegšanu, kas pārsniedz noteiktos limitus, tiek ieturēta komisijas maksa, saskaņā ar Bankas cenrādi.
Skaidras naudas pasūtīšana jāveic vismaz divas bankas darba dienas iepriekš.
Par pārējo valūtu pasūtījuma izpildes laiku Banka un klients vienojas individuāli.