Skaidras naudas izmaksas limiti

 

Filiāle/Valūta Filiāle "Citadele"
EUR 10 000 EUR

Spēkā no 01.03.2021.

 


Par naudas izsniegšanu, kas pārsniedz noteiktos limitus, tiek ieturēta komisijas maksa, saskaņā ar Bankas cenrādi.
Skaidras naudas pasūtīšana jāveic vismaz divas bankas darba dienas iepriekš.
Par pārējo valūtu pasūtījuma izpildes laiku Banka un klients vienojas individuāli.