Aktīvā lietotāja atlaide

photo

Piesakoties C prime, pirmie 6 kartes lietošanas mēneši ir bez maksas. Ja piesakies jaunai C supreme kartei, bez maksas to vari lietot pirmos 3 mēnešus.
Taču, aktīvi norēķinoties ar C karti ikdienā, ir iespējams saņemt atlaidi pamata kartes mēneša maksai.

C prime C supreme
Pamata un papildu kartes kopējā iegrāmatoto pirkumu summa kartes lietošanas pusgadā*: 6000 EUR (ieskaitot) 4500 EUR (ieskaitot) 3000 EUR (ieskaitot) 2000 EUR (ieskaitot)
Atlaides apjoms pamata kartes mēneša maksai nākamiem 6 (sešiem) mēnešiem, skaitot no kartes lietošanas pusgada sākuma datuma: 50 % atlaide maksai par pamata karti mēnesī 25 % atlaide maksai par pamata karti mēnesī 50 % atlaide maksai par pamata karti mēnesī 25 % atlaide maksai par pamata karti mēnesī
C prime
Pamata un papildu kartes kopējā iegrāmatoto pirkumu summa kartes lietošanas pusgadā*: 6000 EUR (ieskaitot)
Atlaides apjoms pamata kartes mēneša maksai nākamiem 6 (sešiem) mēnešiem, skaitot no kartes lietošanas pusgada sākuma datuma: 50 % atlaide maksai par pamata karti mēnesī
Pamata un papildu kartes kopējā iegrāmatoto pirkumu summa kartes lietošanas pusgadā*: 4500 EUR (ieskaitot)
Atlaides apjoms pamata kartes mēneša maksai nākamiem 6 (sešiem) mēnešiem, skaitot no kartes lietošanas pusgada sākuma datuma: 25 % atlaide maksai par pamata karti mēnesī
C supreme
Pamata un papildu kartes kopējā iegrāmatoto pirkumu summa kartes lietošanas pusgadā*: 3000 EUR (ieskaitot)
Atlaides apjoms pamata kartes mēneša maksai nākamiem 6 (sešiem) mēnešiem, skaitot no kartes lietošanas pusgada sākuma datuma: 50 % atlaide maksai par pamata karti mēnesī
Pamata un papildu kartes kopējā iegrāmatoto pirkumu summa kartes lietošanas pusgadā*: 2000 EUR (ieskaitot)
Atlaides apjoms pamata kartes mēneša maksai nākamiem 6 (sešiem) mēnešiem, skaitot no kartes lietošanas pusgada sākuma datuma: 25 % atlaide maksai par pamata karti mēnesī

Piemērs: ja karte izgatavota 2022. gada augustā, pilnu 6 mēnešu periods beidzas 2023. gada 28. februārī. Ja šajā laika posmā ar C prime karti veikto pirkumu summa ir 6161,12 EUR, tad turpmākajos 6 mēnešos, sākot ar 2023. gada martu, C prime karte būs ar 50 % atlaidi mēneša maksai.

Vairāk par kartes mēneša maksu iepazīsties sadaļā Cenrādis.

* Par kartes lietošanas pusgadu uzskatāms katrs 6 mēnešu periods, sākot no nākošā mēneša 1. datuma pēc pamata kartes izdošanas datuma.
Piedāvājuma nosacījumus un pirkumu apjoma kritērijus banka ir tiesīga pārskatīt reizi pusgadā. Informāciju par kartes lietošanas gada periodu varat saņemt, zvanot pa tālruni +371 6701 0000. Piedāvājums nav spēkā klientiem ar termiņuzturēšanās atļauju un darba vīzu vai studējošiem ārzemniekiem.