Maksājumu plāni

  Maksājumu plāns “Citadele 15” Maksājumu plāns “Citadele 55” Maksājumu plāns “Citadele 120”
Komisijas maksa par Maksājuma plānu mēnesī 7 EUR 17 EUR 37 EUR
Elektroniskie maksājumi bankas Citadele ietvaros, t.sk. uz Igaunijas un Lietuvas filiāli (bez ierobežojuma) Bez maksas Bez maksas Bez maksas
Standarta elektroniskie EUR maksājumi ES robežās (SEPA) un zibmaksājumi 15 maksājumi - bez maksas 55 maksājumi - bez maksas 120 maksājumi - bez maksas
Norēķinu konta atvēršana un uzturēšana 1 konts - bez maksas 3 konti - bez maksas 3 konti - bez maksas
X Business (EUR), VISA Business (EUR) un Mastercard Business (EUR)1 maksa par karti 12 mēnešus no Maksājumu plāna noformēšanas 1 karte - bez maksas 2 kartes – bez maksas 3 kartes – bez maksas
Citadele Internetbankas pieslēgšana un MobileScan aktivizācija vai Digipass GO3 izsniegšana vienam lietotājam Bez maksas Bez maksas Bez maksas
Citadele SMS bankas pieslēgšana Bez maksas Bez maksas Bez maksas
Jauniem klientiem Maksājumu plāns pirmajos 6 (sešos) mēnešos – bez maksas Maksājumu plāns pirmajos 6 (sešos) mēnešos – bez maksas Maksājumu plāns pirmajos 6 (sešos) mēnešos – bez maksas

Spēkā no 10.10.2019.

 

Norēķinu konts

Norēķinu konta atvēršana 15 EUR
Pirmreizēja dokumentu pārbaude norēķinu konta atvēršanai uzņēmumiem, kuru īpašniekiem vai patiesā labuma guvējiem personu apliecinošais dokuments ir izdots ārpus Latvijas, Lietuvas, Igaunijas vai kuriem nav pastāvīgas uzturēšanās atļaujas Latvijā. Individuāli (min. EUR 500)2
Norēķinu konta uzturēšana:  
ja konta vidējais mēneša atlikums ir virs 150 000 EUR Bez maksas
ja konta vidējais mēneša atlikums ir zem 150 000 EUR 3.60 EUR mēnesī
ja norēķinu konts ar piesaistītu(-ām) maksājumu karti (-ēm) ir vienīgais (-ie) norēķinu konts (-i) bankā Citadele 3.60 EUR mēnesī
ja ilgāk kā 12 mēnešus norēķinu kontā nav veiktas klienta iniciētas transakcijas un klientam nav citu ar banku Citadele noslēgtu līgumu 6 EUR mēnesī
ja kontā ir negatīvs atlikums un konts netiek izmantots kredīta atmaksa 4.30 EUR mēnesī
Atlīdzība bankai Citadele par klienta vai saistītu klientu grupas naudas līdzekļu atlikumu norēķinu kontos virs: 3: Gada procentu likme
CHF 100 000 1%
DKK 750000 1%
EUR 1 000 0004 0.25%
SEK 1 000 000 1%
Konta slēgšana Bez maksas

Spēkā no 10.10.2019.

 

Darījumu konts5

Darījuma konta standarta līguma noformēšana 0.4% no darījuma summas (min. 100 EUR)
Izmaiņu darījuma konta līgumā noformēšana 35 EUR
Darījuma konta līguma ar nestandarta nosacījumiem noformēšana Individuāli
Darījuma konta noformēšana, ja darījuma konts tiek izmantots jauna kreditēšanas darījuma ietvaros 6 0.5% no summas (min. 150 EUR)

Spēkā no 15.05.2019.


VISA Business, Mastercard Business – tikai esošiem līgumiem
Komisijas maksu jāsamaksā iesniedzot iesniegumu par norēķinu konta atvēršanu.
Tiek aprēķināta no norēķinu konta atlikuma summas par katru kalendāra dienu, kurā konta atlikums dienas beigās ir vienāds vai lielāks par Cenrādī noteiktajām summām, un kalendārā mēneša laikā aprēķinātā kopējā summa tiek ieturēta no konta tā paša mēneša pēdējā dienā. Atlīdzība var tikt piemērota, bankai Citadele individuāli informējot klientu 14 kalendārās dienas iepriekš, izņemot, ja klients atbilst zemāk minētā 1.punkta nosacījumiem un līdz ar to, atlīdzība tiek piemērota bez atsevišķas informēšanas. 1. Atlīdzība tiek piemērota visiem klientiem, kas ir: FKTK vai citu valstu finanšu tirgus uzraudzības iestāžu uzraudzītas apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrības un finanšu iestādes (t.sk. to filiāles), kuru pamatdarbība ir saistīta ar finanšu pakalpojumu sniegšanu; Citi kreditēšanas un līzinga pakalpojumu sniedzēji.
Ja konta valūta nav EUR valūta, tiek ieturēta komisija ekvivalentā.
5  Klientu, kas vēlas atvērt darījuma kontu bez kreditēšanas, apkalpošana notiek tikai Uzņēmumu apkalpošanas direkcijā, filiālē "Citadele", kā arī klientu apkalpošanas centros un filiālēs ārpus Rīgas
Atsevišķos gadījumos komisijas maksa var tikt paaugstināta.