Kārtība, kādā tiek piešķirts kredīts

 • Dzīvokļa īpašnieku pārstāvis iepazīstas ar ALTUM programmas nosacījumiem un sagatavo nepieciešamos dokumentus.
 • Vairāk informācijas par ALTUM programmas nosacījumiem šeit.

 • Tiek organizēts dzīvokļu īpašnieku kopības balsojums par:
  • pilnvaroto personu un pilnvarojumiem;
  • pieteikšanos dalībai programmā;
  • tehniskās dokumentācijas izstrādes nodrošināšanu;
  • pieteikšanos aizdevumam, grantam, garantijai;
  • piegādātāju/ būvnieku atlases veikšanu;
  • ar projektu saistīto dokumentu parakstīšanu;
  • citiem jautājumiem, t.sk. finanšu korekciju riskiem.

  Svarīgi! Nepieciešams izmantot aktuālās protokola veidlapas, kas atrodamas šeit.

 • Pilnvarotā persona iesniedz Pieteikumu mans.altum.lv kapitāla atlaides rezervēšanai.
 • Pilnvarotā persona veic piegādātāju atlasi (būvnieka, būvuzrauga, autoruzrauga, iekārtu piegādātāju u.c.).
 • Pilnvarotā persona iesniedz Bankā Aizdevuma pieteikumu un nepieciešamo dokumentāciju.
 • Pilnvarotā persona iesniedz pieteikumu piegādātāju atlases izvērtēšanai mans.altum.lv un saņem ALTUM paziņojumu par piegādātāju atlases izvērtējumu.
 • Pilnvarotā persona piesakās ALTUM aizdevumam.
 • Banka izvērtē Aizdevuma piešķiršanu/ atteikumu, pieņem lēmumu un paziņo to ALTUM un pilnvarotajai personai.
 • Tiek organizēts dzīvokļu īpašnieku kopības balsojums par:
  • mājas atjaunošanu vai pārbūvi;
  • atlases rezultātā noteiktajām projekta īstenošanas un projekta vadītāju izmaksām;
  • aizdevuma, granta, garantijas saņemšanu un nosacījumiem;
  • turpmāko aizdevuma atmaksas ikmēneša maksājumu;
  • pilnvarojumu pilnvarotajai personai parakstīt dzīvokļu īpašnieku vārdā un vietā juridiskos dokumentus (aizdevuma, granta, piegādātāju līgumus), organizēt būvniecības procesu un norēķinus;
  • u.c. jautājumiem, tostarp, pieņem zināšanai informāciju par finanšu korekcijām.

  Svarīgi! Nepieciešams izmantot aktuālās protokola veidlapas, kas atrodamas šeit, un pirms tam tās saskaņot ar Banku.

 • Tiek noslēgti nepieciešamie līgumi ar Banku un ALTUM.
 • Īsteno un pabeidz projektu.
 • Pilnvarotā persona iesniedz pieteikumu kapitāla atlaides piemērošanai un pievieno norādītos dokumentus.
  Svarīgi! Pilnvarotajai personai dokumenti ir jāiesniedz 3 mēnešu laikā pēc ēkas nodošanas ekspluatācijā, bet ne vēlāk kā līdz 31.03.2026.
 • Pēc dokumentācijas iesniegšanas 3 mēnešu laikā saņem ALTUM atzinumu.
 • Banka saņem kapitāla atlaidi, kas tiek novirzīta kredīta pamatsummas samazināšanai.