Kārtība kādā tiek piešķirts renovācijas kredīts

 1. Dzīvokļa īpašnieku pārstāvis iepazīstas ar ALTUM programmas nosacījumiem un sagatavo nepieciešamos dokumentus. 
  Detalizēta informācija par ALTUM programmas nosacījumiem šeit.
 2. Tiek organizēts dzīvokļu īpašnieku kopības balsojums par:
  2.1. pilnvaroto personu un pilnvarojumiem:
         2.1.1. pieteikties dalībai programmā;
         2.1.2. nodrošināt tehniskās dokumentācijas izstrādi;
         2.1.3. pieteikties aizdevumam, grantam, garantijai;
         2.1.4. veikt piegādātāju/būvnieku atlasi;
         2.1.5. parakstīt ar projektu saistītos dokumentus;
  2.2. citiem jautājumiem, t.sk. finanšu korekciju riskiem.
  Svarīgi! Izmantot aktuālās protokola veidlapas, kas atrodas šeit.
 3. Dzīvokļu īpašnieku saimnieciskas darbības veicēji informē par iepriekš saņemto valsts atbalstu (De-minimis) un savu atbilstību programmai.
 4. Pilnvarotā persona veic tehniskās dokumentācijas izstrādi un energoauditu.
 5. Pilnvarotā persona ALTUM sistēmā mans.altum.lv iesniedz nepieciešamos dokumentus:
  6.1. pieteikumu dalībai programmā;
  6.2. tehnisko dokumentāciju;
  6.3. citus dokumentus.
 6. Pilnvarotā persona veic piegādātāju atlasi (būvnieka, būvuzrauga, autoruzrauga, iekārtu piegādātāju u.c.).
 7. Pilnvarotā persona iesniedz Bankā Aizdevuma pieteikumu un nepieciešamo dokumentāciju.
 8. ALTUM atsūta Bankai atzinumu par piegādātāju atlases procesa atbilstību normatīvajam regulējumam un papildinātu veidlapu “Paziņojums Granta apmēra noteikšanai”.
 9. Banka izvērtē Aizdevuma piešķiršanu, pieņem lēmumu un paziņo to ALTUM un pilnvarotajai personai.
 10. Tiek organizēts dzīvokļu īpašnieku kopības balsojums par:
  11.1. mājas atjaunošanu vai pārbūvi;
  11.2. atlases rezultātā noteiktajām projekta īstenošanas un projekta vadītāju izmaksām;
  11.3. aizdevuma, granta, garantijas saņemšanu un nosacījumiem;
  11.4. turpmāko aizdevuma atmaksas ikmēneša maksājumu;
  11.5. pilnvarojumu pilnvarotajai personai parakstīt dzīvokļu īpašnieku vārdā un vietā juridiskos dokumentus (aizdevuma, granta, piegādātāju līgumus), organizēt būvniecības procesu un norēķinus;
  11.6. u.c. jautājumiem, tostarp, pieņem zināšanai informāciju par finanšu korekcijām.
  Svarīgi! Izmantot aktuālās protokola veidlapas, kas atrodas šeit.
 11. Tiek noslēgti nepieciešamie līgumi ar Banku un ALTUM.
 12. ALTUM ieskaita bloķētā projekta kontā granta avansu līdz 90% no granta.
 13. Banka pārskaita naudu atbilstoši Kredītlīgumam un renovācijas darbu plānam.
 14. ALTUM veic nepieciešamās noslēguma pārbaudes un ieskaita bloķētā projekta kontā granta atlikumu.