Nepieciešamie dokumenti

Daudzdzīvokļu mājas energoefektivitātes uzlabošanas kredīta pieteikuma izvērtēšanai

 1. Kredīta pieteikums (PDF dokuments jālejupielādē uz datora un lejupielādētais PDF dokuments jāatver ar, piemēram, Acrobat Reader DC).
 2. Aizņēmēja* juridiskie dokumenti:
  — Statūti un statūtu grozījumi;
  — Pārstāvja identifikācijas dokumenti.
 3. Aizņēmēja finanšu dokumenti:
  — Operatīvais finanšu pārskats ar galveno pozīciju atšifrējumu (t.sk. debitoru un kreditoru atšifrējums);
  — Izziņa no ārpakalpojumu (ūdensapgādes un kanalizācijas, siltumapgādes, elektroapgādes, atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu) sniedzējiem par renovējamās mājas parādu apjomu;
  Aizpildīta informācija par apsaimniekošanas maksāšanas disciplīnu pēdējos 12 mēnešos.
 4. Cita būtiska informācija:
  — Mājas dzīvokļu īpašnieku saraksts;
  — Līgums ar dzīvokļu īpašniekiem par mājas pārvaldīšanu vai cits līdzvērtīgs dokuments;
  — Dzīvokļu īpašnieku kopsapulces lēmumi;
  — Noslēgtie līgumi ar piegādātājiem (būvnieku, būvuzraugu, autoruzraugu, iekārtu piegādātāju u.c.).
 5. Banka no ALTUM ir saņēmusi papildinātu veidlapu “Paziņojums Granta apmēra noteikšanai”.

 


* Aizņēmējs – Juridiska persona, kuru Dzīvokļu īpašnieki pilnvarojuši īstenot Projektu un slēgt līgumus.