Kredīta izvērtēšanai nepieciešamie dokumenti

Juridiskie dokumenti:

  • PDF dokuments jālejupielādē uz datora un lejupielādētais PDF dokuments jāatver, piemēram, ar Acrobat Reader DC)
  • Pilnvarotās personas identifikācijas dokuments
  • Statūti un statūtu reģistrētie grozījumi

Finanšu dokumenti:

Citi dokumenti:

(daudzdzīvokļu mājas energoefektivitātes uzlabošanas kredīta pieteikuma izvērtēšanai)

  • Izziņa no ārpakalpojumu (ūdensapgādes un kanalizācijas, siltumapgādes, elektroapgādes, atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu) sniedzējiem par renovējamās mājas parādu apjomu
  • Aizpildīta informācija par apsaimniekošanas maksāšanas disciplīnu pēdējos 12 mēnešos
  • Mājas dzīvokļu īpašnieku saraksts
  • Līgums ar dzīvokļu īpašniekiem par mājas pārvaldīšanu vai cits līdzvērtīgs dokuments
  • Dzīvokļu īpašnieku kopsapulces lēmumi
  • Noslēgtie līgumi ar piegādātājiem (būvnieku, būvuzraugu, autoruzraugu, iekārtu piegādātāju u.c.)
  • Banka no ALTUM ir saņēmusi papildinātu veidlapu “Paziņojums Granta apmēra noteikšanai”

* Nav jāiesniedz daudzdzīvokļu mājas neergoefektivitātes uzlabošanas kredīta pieteikuma izvērtēšanai.