Iespēja ziņot par pārkāpumu

AS “Citadele banka” un tās grupas uzņēmumu vadībai un darbiniekiem ir pienākums ievērot profesionālās rīcības un ētikas normas, kas noteiktas ar iekšējiem tiesību aktiem. Tie ietver Pretkorupcijas politiku, Krāpšanas novēršanas politiku un Ētikas kodeksu. Citadelē tiecamies ievērot augstus apkalpošanas standartus, tādēļ vēlamies nodrošināt iespēju ziņot par pārkāpumiem arī personām, kuras nav Citadeles darbinieki.

Ja Jūs kā Citadeles sadarbības partnera darbinieks, potenciālais vai bijušais Citadeles darbinieks vai akcionārs/akcionāra pārstāvis esat novērojis vai informēts par iespējamiem tiesību aktu vai ētikas normu pārkāpumiem Citadelē, lūdzu, ziņojiet par to mums!

Aprakstiet Jums zināmos faktus, notikumus un iesaistītās personas. Šis ziņojums tiks nosūtīts Citadeles Iekšējā audita daļas vadītājam. Lūdzam norādīt vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju (e-pasta adresi, pasta adresi vai telefona numuru).

Apsolām, ka katrs ziņojums tiks izskatīts un neradīs Jums jebkādas nelabvēlīgas sekas. Ja pret Jums tiek veiktas jebkādas darbības vai Jums ir bažas, ka tādas var sekot, lūdzu, nekavējoties sazinieties ar Citadeles Iekšējā audita daļas vadītāju, spiežot „Ziņot par pārkāpumu” vai vēstules veidā.

Varat izvēlēties ziņojumu sniegt arī anonīmi. Šādā gadījumā ņemiet vērā, ka mums nebūs iespējas ar Jums sazināties, tāpēc lūdzam pārliecināties, ka ziņojumā ir norādīta pietiekama informācija, kas mums ļautu izskatīt norādīto gadījumu.