Iespēja ziņot par aizliegtajām darbībām

AS “Citadele banka” un tās grupas uzņēmumi (turpmāk tekstā “Citadele grupa”), nepieļauj nekāda veida aizliegtās darbības un sagaida līdzīgu attieksmi un rīcību no saviem klientiem un sadarbības partneriem.

Jebkādas aizdomas par aizliegtām darbībām nekavējoties jāpaziņo Citadele grupai. Ja konstatē to pamatotību, tās tiek padziļināti un taisnīgi izmeklētas. Personas, par kurām secināts, ka tās ir iesaistījušās aizliegtajās darbībās, tiek sauktas pie atbildības, kas norādīta dokumentos, kas nosaka darījuma attiecības ar attiecīgo klientu vai pakalpojuma sniedzēju, kā arī spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Var tikt veikti nepieciešamie pasākumi ļaunprātīgi izlietoto līdzekļu atgūšanai, kā arī sadarbības izbeigšanai ar aizliegtajās darbībās iesaistītajām personām.

Tāpat arī Citadele grupa atbalsta un sniedz palīdzību kompetento iestāžu veiktajā izmeklēšanā un vajāšanā.

Ja esi novērojis vai informēts par personām, kas iesaistījušās aizliegtajās darbībās, lūdzu, ziņo par to mums.

Apraksti tev zināmos faktus, notikumus un iesaistītās personas. Šis ziņojums tiks nosūtīts Citadeles atbilstības direkcijas vadītājam. Lūdzam norādīt vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju (e-pasta adresi, pasta adresi vai telefona numuru).

Katrs ziņojums tiks izskatīts, un tev neradīs jebkādas nelabvēlīgas sekas.

Vari izvēlēties ziņojumu sniegt arī anonīmi. Šādā gadījumā ņem vērā, ka mums nebūs iespējas ar tevi sazināties, tāpēc lūdzam pārliecināties, ka ziņojumā ir norādīta pietiekama informācija, kas mums ļautu izskatīt norādīto gadījumu.