Valsts garantētās atlīdzības izmaksa

AS “Latvijas Krājbanka” klientiem

Banka Citadele nodrošina valsts garantētās atlīdzības summas izmaksu līdz 2019. gada 13. jūnijam. Piedāvājam vairākas iespējas, kā to saņemt.

  • Ja jums ir atvērts konts bankā Citadele un ir pieslēgta Citadeles internetbanka, noformējiet Citadeles internetbankā brīvas formas rīkojumu (līdz 13.06.2019. plkst. 21.00) ar norādi, kurā kontā pārskaitīt saņemamās atlīdzības summu.

    Rīkojuma paraugs privātpersonai: Lūdzu izmaksāt man, kā AS "Latvijas Krājbanka" noguldītājam pienākošos garantētās atlīdzības summu uz norēķinu kontu Nr. (norādiet konta numuru).

    Rīkojuma paraugs uzņēmumam: Lūdzu izmaksāt (uzņēmuma nosaukums) (reģistrācijas numurs), kā AS "Latvijas Krājbanka" noguldītājam pienākošos garantētās atlīdzības summu uz norēķinu kontu Nr. (norādiet konta numuru).

     
  • Ja jums ir konts bankā Citadele, bet nav pieslēgta Citadeles internetbanka, jums ir iespēja garantēto atlīdzības naudas summu saņemt jebkurā bankas Citadele klientu apkalpošanas centrā vai filiālē visā Latvijā, veicot pārskaitījumu uz jebkuru jūsu norādīto kontu vai izņemot skaidrā naudā.
  • Ja jums nav konta bankā Citadele, jums ir iespēja garantēto atlīdzības naudas summu saņemt jebkurā bankas Citadele klientu apkalpošanas centrā vai filiālē visā Latvijā, veicot pārskaitījumu uz jebkuru citu jūsu kontu vai izņemot skaidrā naudā.

13.06.2019. filiālēs klientu pieteikumus un garantēto noguldījumu izmaksu pieņems līdz filiāles darba dienas beigām.

Kādi dokumenti nepieciešami

Nākot uz izvēlēto bankas filiāli, noteikti paņemiet līdzi savu personu apliecinošu dokumentu! Ja esat privātpersonas pārstāvis, paņemiet līdzi savu personu apliecinošu dokumentu, kā arī notariāli apstiprinātu pilnvaru! Ja esat uzņēmuma pārstāvis, ņemiet līdzi jūsu kā uzņēmumu pārstāvēt tiesīgās personas personu apliecinošu dokumentu, statūtus (aktuālo redakciju) un lēmumu par amatpersonu iecelšanu.

Nauda tiks izmaksāta EUR valūtā vienā transakcijā. Nevar daļu summas izņemt skaidrā naudā un daļu - pārskaitīt uz bankas kontu. Ja noguldījuma summa ir bijusi citā valūtā, tā tiks konvertēta uz EUR pēc oficiālā maiņas kursa (1 LVL - 0.702804 EUR).

Svarīga informācija!

Noguldījumu garantiju likums nosaka, ka AS "Latvijas Krājbanka" noguldītāji var saņemt atlīdzību līdz 2019. gada 13. jūnijam (ieskaitot). Pēc šī datuma valsts garantēto atlīdzību izmaksa tiek pārtraukta.

Noguldītāji, kuriem garantētās atlīdzības saņemšanai līdz 2019. gada 13. jūnijam bija noteikti VID vai ZTI ierobežojumi (piemēram, apturētas jebkādas norēķinu operācijas vai uz laiku iesaldēti naudas līdzekļi kontā), garantēto atlīdzību varēs izņemt turpmāko piecu gadu laikā. Drīzumā būs pieejama plašāka informācija par šo noguldījumu saņemšanas kārtību.

Valsts garantētās atlīdzības izmaksa, ja tās saņēmējs ir nepilngadīga persona
Informācija par kredītu maksājumu pieņemšanu