Kredītu maksājumu pieņemšana

No AS "Latvijas Krājbanka" klientiem

AS “Latvijas Krājbankas” klienti bankā Citadele var veikt maksājumus par kredītiem (t.sk. overdraftu/ kredītkaršu kredīta limitu) gan skaidrā naudā, gan ar pārskaitījumu.

Gan skaidras, gan bezskaidras naudas pārvedums tiek veikts uz AS “ Latvijas Krājbankas” kontu bankā Citadele: LV38PARX0000035440005.

Iespējamās maksājuma valūtas: EUR un USD.

Veicot maksājumus, ir jānorāda šādi rekvizīti:

  1. Saņēmēja konta Nr. - LV38PARX0000035440005
  2. Saņēmējbanka - AS "Citadele banka", SWIFT kods - PARXLV22
  3. Kā saņēmējs obligāti jānorāda - AS „Latvijas Krājbanka", reģ.Nr.40003098527
  4. Pārskaitījuma mērķī jānorāda: 
  • aizņēmēja vārds, uzvārds vai nosaukums
  • aizņēmēja personas kods vai reģistrācijas Nr.
  • aizdevuma līguma Nr. vai kredītkartes/ overdrafta limita līguma Nr. (vai konta Nr.)