Valsts garantētās atlīdzības izmaksa

Nepilngadīgām personām

Kam banka sniedz informāciju par garantētās atlīdzības apmēru nepilngadīgai personai?

Informāciju par garantētās atlīdzības apmēru nepilngadīgai personai var saņemt nepilngadīgās personas pārstāvis, t.i. tikai:

 • Saņēmēja vecāki (uzrādot savu personu apliecinošu dokumentu, nepilngadīgās personas dzimšanas apliecību)
 • Bāriņtiesas iecelts aizbildnis (uzrādot savu personu apliecinošu dokumentu un bāriņtiesas lēmumu par aizbildnības nodibināšanu)
 • Saņēmēja pārstāvja (vecāku vai aizbildņa) pilnvarotā persona (uzrādot savu personu apliecinošu dokumentu, bāriņtiesas lēmumu par aizbildnības nodibināšanu un notariālā kārtībā izdotu pilnvarojumu)

Ņemiet vērā! Informācija tiek sniegta tikai klātienē bankā, pārliecinoties par nepilngadīgās personas pārstāvja pilnvarām.

Kādos veidos ir iespējams saņemt garantēto atlīdzību nepilngadīgai personai?

Garantēto atlīdzību nepilngadīgā persona saņem veidā, kāds minēts Bāriņtiesas atļaujā garantētās atlīdzības izmaksai un tas var būt:

 • Veicot pārskaitījumu uz garantētas atlīdzības saņēmēja (nepilngadīgās personas) kontu bankā Citadele
 • Veicot pārskaitījumu uz garantētas atlīdzības saņēmēja (nepilngadīgās personas) kontu citā bankā Latvijā
 • Izņemot skaidrā naudā

Kādas ir garantētās atlīdzības izmantošanas iespējas bankā Citadele?

 • Atverot nepilngadīgai personai kontu bankā Citadele, iespējams turpināt krāt naudu līdz bērna pilngadībai, noformējot bērna pilngadības krājkontu EUR, USD, GBP.

Kādi dokumenti nepieciešami garantētās atlīdzības saņemšanai?

Lai nepilngadīga persona saņemtu garantēto atlīdzību, ir nepieciešami sekojoši dokumenti:

 • Saņēmēja vecākam - savu personu apliecinošs dokuments, bērna dzimšanas apliecība un Bāriņtiesas atļauja atlīdzības izmaksai
 • Bāriņtiesas ieceltam aizbildnim - bāriņtiesas lēmums par aizbildņa iecelšanu, aizbildņa personu apliecinošs dokuments, bērna dzimšanas apliecība un Bāriņtiesas atļauja atlīdzības izmaksai
 • Saņēmēja (vecāku vai aizbildņa) pilnvarotajam pārstāvim - notariālā kārtībā izdota pilnvara par tiesībām atvērt kontu uz nepilngadīgā Saņēmēja vārda, pilnvarotās personas personu apliecinošs dokuments, bērna dzimšanas apliecība un Bāriņtiesas atļauja garantētās atlīdzības izmaksai

Kādai informācijai jābūt Bāriņtiesas atļaujā garantētās atlīdzības saņemšanai?

Bāriņtiesas atļaujai garantētās atlīdzības saņemšanai jāsatur sekojoša informācija:

 • Garantētās atlīdzības nepilngadīgā saņēmēja dati (vārds, uzvārds, pers.kods)
 • Garantētās atlīdzības saņēmēja pārstāvja dati (vārds, uzvārds, pers.kods.)
 • Garantētās atlīdzības saņemšanas veids (skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu uz nepilngadīgās personas kontu)