Autorizācijas ierīces

Kādi ir MobileSCAN darījumu limiti?

  Viena maksājuma limits Dienas limits Vairāku vienlaicīgi veiktu un ar vienu autorizācijas kodu apstiprinātu maksājumu kopsummas limits
Pilnais limits, ja ir droša ierīce 100 000 250 000 250 000
Ja klienta mobilā ierīce ir nedroša 1000 2000 2000
Ja MobileSCAN pieslēgts i-bankā ar kodu karti 1000 2000 2000
Ja MobileSCAN pieslēgts i-bankā ar GO3 21 500 71 200 71 200
Ja MobileSCAN pieslēgts ar SMS palīdzību lietotnē 1000 2000 2000
Ja MobileSCAN pieslēgts ibankā ar citu MobileSCAN, kuram bija pilnais limits 100 000 250 000 250 000
TouchID vai FaceID limits, ja MobileSCAN ir pilnais limits vai GO3 limits 10 000 20 000 20 000
TouchID vai FaceID limits, ja MobileSCAN nav pilnais vai GO3 limits 1000 2000 2000

MobileSCAN limitus var paaugstināt tikai klientu apkalpošanas centros.

Vai atradi atbildi uz savu jautājumu?