Noguldītāju aizsardzība

Ar šo akciju sabiedrība "Citadele banka" (Banka), atbilstoši Noguldījumu garantiju likuma (Likums) prasībām informē, ka klientu noguldījumi Bankā tiek aizsargāti valsts noguldījumu aizsardzības sistēmas ietvaros. Šī sistēma nodrošina, ka klientu (gan fizisku, gan juridisku personu) noguldījumi katrā kredītiestādē tiek aizsargāti un noguldījumu nepieejamības iestāšanās (kredītiestādes maksātnespējas pasludināšanas, licences anulēšanas vai citos Likumā paredzētajos noguldījumu nepieejamības) gadījumos tiek atmaksāti Likumā noteiktajā apjomā un termiņā.

Iepriekš minētā sistēma paredz, ka kredītiestādes noguldījumu nepieejamības gadījumā, atmaksājamā noguldījuma summa jeb garantētā atlīdzība ir vienāda ar noguldījumu summu, bet ne lielāka par 100 000 EUR, kā arī Likumā noteiktos izņēmuma gadījumos ne vairāk kā 200 000 EUR un tā tiek atmaksāta no Noguldījumu garantiju fonda. Ņemot vērā minēto, informējam, ka Jūsu noguldījums Bankā ir atbilstīgais noguldījums, par kuru, ievērojot Likumā noteikto, ir paredzēta garantēta atlīdzība.

Papildus informācija par garantētās atlīdzības apmēru, izmaksas kārtību un termiņu, prasījumu saistību savstarpējo ieskaitu iespējamību, un noguldījumu garantiju fonda kontaktinformāciju, ir pieejama Bankas sagatavotājā veidlapā “Pamatinformācija par valsts garantēto noguldījumu aizsardzību”.

Plašāku informāciju par noguldījumu aizsardzību var saņemt Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) interneta vietnē.

FKTK adrese: Kungu iela 1, Rīga, LV-1050, tālrunis: 6777 4804

form-fill Pamatinformācija par valsts garantēto noguldījumu aizsardzību