Prasības transportlīdzekļu apdrošināšanai

SIA Citadele Factoring and SIA Citadele Leasing

Pašrisks

Apdrošinātā vai apdrošinājuma ņēmēja pašrisks nepārsniegtu Līzinga priekšmeta zādzības / laupīšanas un bojāejas gadījumiem 15 % no Līzinga priekšmeta tirgus vērtības, bet bojājumiem tiktu noteikts apmērā, kas nav lielāks par noteiktajām pašriska maksimālajām vērtībām:

Apdrošināšanas līguma darbības termiņš

Līzinga līguma termiņš

Apdrošinājuma summa

Apdrošināšanas objekta (līzinga objekta) tirgus vērtība.

Apdrošināšanas līguma darbības termiņš

  • AAS Balta
  • AAS BTA Baltic Insurance Company
  • AAS BTA Baltic Insurance Company
  • AAS Baltijas Apdrošināšanas Nams
  • ERGO Insurance SE Latvijas filiāle
  • IF P&C Insurance AS Latvijas filiāle
  • ADB Gjensidige Latvijas filiāle
  • Compensa Vienna Insurance Group ADB Latvijas filiāle vai cita sabiedrība, individuāli saskaņota ar SIA Citadele Factoring vai SIA Citadele Leasing

Apdrošināmie riski

Bojājumi, bojāeja, ugunsgrēks, dabas stihijas, zibens spēriens, trešo personu prettiesiska rīcība (zādzība, laupīšana, iekļūšana (ielaušanās) ceļu satiksmes negadījumi – ja piedalās ceļu satiksmē

Pašrisks

Apdrošinātā vai apdrošinājuma ņēmēja pašrisks nepārsniegtu Līzinga priekšmeta zādzības / laupīšanas un bojāejas gadījumiem 15 % no Līzinga priekšmeta tirgus vērtības, bet bojājumiem tiktu noteikts apmērā, kas nav lielāks par noteiktajām pašriska maksimālajām vērtībām:

Pašriski

Tirgus vērtība Maksimāli pieļaujamais pašrisks
Līdz 30 000 EUR 300 EUR
Virs 30 000 EUR 700 EUR

Vieglais komerctransports, vilcēji, piekabes, puspiekabes, industriālā līzinga u.c. objekti

Tirgus vērtība Maksimāli pieļaujamais pašrisks
Līdz 30 000 EUR 500 EUR
Virs 30 000 EUR 1000 EUR
Virs 100 000 EUR 2000 EUR

Ja apdrošināšanas teritorija iekļauj NVS valstis, zādzības un laupīšanas riskam pieļaujams pašrisks divkāršā apmērā.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar savu līzinga menedžeri.