Autorizācijas ierīču darījumu limiti

Kontu attālinātās vadības sistēmas – Citadele internetbanka

Visi maksājumu limiti ir norādīti eiro vai ekvivalenta summa citā valūtā.

Visas autorizācijas ierīces tiek grupētas sekojošās autorizācijas ierīču kategorijās:

Autorizācijas ierīču kategorija Dienas debeta apgrozījuma limits
Zems 3000 EUR (trīs tūkstoši EUR)
Vidējs 60 000 EUR (sešdesmit tūkstoši EUR)
Augsts 250 000 EUR (divi simti piecdesmit tūkstoši EUR)
Individuāls 30 000 000 EUR (trīsdesmit miljoni EUR)
Autorizācijas ierīču kategorija Dienas debeta apgrozījuma limits
Zems 3000 EUR (trīs tūkstoši EUR)
Vidējs 60 000 EUR (sešdesmit tūkstoši EUR)
Augsts 250 000 EUR (divi simti piecdesmit tūkstoši EUR)
Individuāls 30 000 000 EUR (trīsdesmit miljoni EUR)

Visas autorizācijas ierīces tiek iedalītas sekojošās autorizācijas ierīču kategorijās:

Autorizācijas ierīču kategorija Autorizācijas ierīces
Zems
 • Kodu karte
 • MobileSCAN Zems (Mobile SCAN, kas aktivizēts internetbankā ar kodu karti vai mobilajā lietotnē ar SMS, vai MobileSCAN, kas aktivizēts uz potenciāli nedrošas ierīces)
 • TouchID, FaceID ar MobileScan Zems
Vidējs
 • DIGIPASS GO3
 • MobileSCAN Vidējs (Mobile SCAN, kas aktivizēts internetbankā ar DIGIPASS GO3 uz drošas ierīces)
Augsts
 • MobileSCAN Augsts (Mobile SCAN, kas aktivizēts uz drošas ierīces)
Individuāls
 • DIGIPASS 780
 • DIGIPASS 320 (un vecāki DIGIPASS ierīču modeļi)
Autorizācijas ierīču kategorija Autorizācijas ierīces
Zems
 • Kodu karte
 • MobileSCAN Zems (Mobile SCAN, kas aktivizēts internetbankā ar kodu karti vai mobilajā lietotnē ar SMS, vai MobileSCAN, kas aktivizēts uz potenciāli nedrošas ierīces)
 • TouchID, FaceID ar MobileScan Zems
Vidējs
 • DIGIPASS GO3
 • MobileSCAN Vidējs (Mobile SCAN, kas aktivizēts internetbankā ar DIGIPASS GO3 uz drošas ierīces)
Augsts
 • MobileSCAN Augsts (Mobile SCAN, kas aktivizēts uz drošas ierīces)
Individuāls
 • DIGIPASS 780
 • DIGIPASS 320 (un vecāki DIGIPASS ierīču modeļi)

Sekojoši autorizācijas ierīču kategoriju limiti tiek noteikti vairāku maksājumu apstiprināšanai ar vienu autorizācijas kodu (maksājumu paka):

Autorizācijas ierīču kategorija Maksājumu pakas limits (maksājumu skaits) Maksājumu pakas limits (maksājumu kopsumma)
Zems1 50 (piecdesmit) 3000 EUR (trīs tūkstoši EUR)
Vidējs1 50 (piecdesmit) 60 000 EUR (sešdesmit tūkstoši EUR)
Augsts1 500 (pieci simti) 250 000 EUR (divi simti piecdesmit tūkstoši EUR)
Individuāls1, 2 500 (pieci simti) 2 000 000 EUR (divi miljoni EUR)
Autorizācijas ierīču kategorija Maksājumu pakas limits (maksājumu skaits)
Zems1 50 (piecdesmit)
Vidējs1 50 (piecdesmit)
Augsts1 500 (pieci simti)
Individuāls1, 2 500 (pieci simti)
Autorizācijas ierīču kategorija Maksājumu pakas limits (maksājumu kopsumma)
Zems1 3000 EUR (trīs tūkstoši EUR)
Vidējs1 60 000 EUR (sešdesmit tūkstoši EUR)
Augsts1 250 000 EUR (divi simti piecdesmit tūkstoši EUR)
Individuāls1, 2 2 000 000 EUR (divi miljoni EUR)

Spēkā no 27.07.2021.

Papildus tiek noteikti sekojoši limiti FaceID un TouchID kopā ar MobileSCAN Augsts limiti:

 • Viena transakcijas limits sakrīt ar dienas debeta apgrozījuma limitu un tiek noteikts 10 000 EUR (desmit tūkstoši EUR) apmērā;
 • Maksājumu pakas limits tiek noteikts 10 000 EUR (desmit tūkstoši EUR) apmērā.
Cenrādis

1 Jebkuras maksājumu pakas limits, kas apstiprināts ar MobileSCAN un DIGIPASS 780 ir 500 (pieci simti) maksājumi.

2 Maksājumu pakas limits, kas apstiprināts ar Digipass 320 (vai vecākiem Digipass modeļiem) ir 50 (piecdesmit) maksājumi