Noguldījumu gada procentu likmes

privātpersonām un juridiskām personām

Termiņdepozīts

Ar % izmaksu termiņa beigās, noformējot internetbankā (EUR, USD) un filiālēs (USD)

Min. summa 3 mēn. 6 mēn. 9. mēn. 1 g. 1.5 g. 2 g. 3 g. 5 g.
150 EUR 2.15 % 2.35 % 2.55 % 3.15 % 3.00 % 3.00 % 3.00 % 3.00 %
200 USD 0 % 1.75 % 2.00 % 3.00 % 3.00 % 3.00 % 3.00 % 3.00 %

Likmes spēkā no 24.05.2023.

Ar % izmaksu katru mēnesi, noformējot internetbankā (EUR, USD) un filiālēs (USD)

Min. summa 3 mēn. 6 mēn. 9. mēn. 1 g. 1.5 g. 2 g. 3 g. 5 g.
150 EUR 2.15 % 2.34 % 2.53 % 3.11 % 2.94 % 2.92 % 2.88 % 2.80 %
200 USD 0 % 1.74 % 1.99 % 2.96 % 2.94 % 2.92 % 2.88 % 2.80 %

Likmes spēkā no 24.05.2023.

Komisijas maksa par termiņdepozīta līguma pirmstermiņa izbeigšanu 1 % no termiņdepozīta pamatsummas*

 

Krājkonts+

Uzkrājumiem Krājkonts+ gada noguldījuma likme 1.50 %.

Pakalpojums Cena
Gada procentu likmes: Privātpersonām: EUR 1.50 %, USD 1.20 %
Gada procentu likmes: Juridiskām personām: EUR 1.50 %, USD 1.20 %
Krājkonts+ atvēršana, slēgšana Bez maksas
Līdzekļu pārskaitīšana no Krājkonts+, brīdinot Citadeli 35 kalendārās dienas iepriekš Kā par maksājumu no norēķinu konta
Līdzekļu pārskaitīšana no Krājkonts+, nebrīdinot Citadeli 35 kalendārās dienas iepriekš 1 % + kā par maksājumu no norēķinu konta

Likmes spēkā no 15.05.2023.

 

Zaļais Krājkonts

Uzkrājumiem Zaļam Krājkontam gada noguldījuma likme 2.50 %.

Pakalpojums Cena
Gada procentu likmes: Privātpersonām: EUR 2.50 %
Zaļā Krājkonta atvēršana, slēgšana Bez maksas
Līdzekļu pārskaitīšana no Zaļā Krājkonta, brīdinot Citadeli 60 kalendārās dienas iepriekš Kā par maksājumu no norēķinu konta
Līdzekļu pārskaitīšana no Zaļā Krājkonta, nebrīdinot Citadeli 60 kalendārās dienas iepriekš 1 % + kā par maksājumu no norēķinu konta

Likmes spēkā no 24.05.2023.
 

Pilngadības krājkonts (jauni līgumi netiek slēgti no 02.12.2019)

  • Gada procentu likmes: EUR 1.50 %, USD 1.20 %, GBP 0.05 %.

Likmes spēkā no 15.05.2023.
 


Likmes spēkā līdz 5 000 000 EUR vai šīs summas ekvivalentam citā valūtā. Depozītiem virs minētās summas procentu likmes tiek noteiktas vienojoties. 5 000 000 EUR vai šīs summas ekvivalentu veido termiņdepozītos un krājkontos noguldīto klienta vai saistīto klientu grupas kopējais naudas līdzekļu atlikums.

Procentu likmes ir mainīgas.

* Izņemot termiņdepozītu pirms termiņa beigām, aprēķinātie procenti netiek izmaksāti un jau izmaksātie procenti tiks ieturēti no izmaksājamās depozīta pamatsummas.