Noguldījumu gada procentu likmes

privātpersonām un juridiskām personām

Termiņdepozīts

Ar % izmaksu termiņa beigās, noformējot internetbankā (EUR, USD) un filiālēs (USD)

Min. summa 6 mēn. 9. mēn. 1 g. 1.5 g. 2 g. 3 g. 5 g.
150 EUR 0.40 % 0.50 % 0.70 % 0.75 % 0.80 % 0.85 % 0.90 %
200 USD 0.50 % 0.75 % 1.00 % 1.10 % 1.20 % 1.30 % 1.40 %

Likmes spēkā no 27.01.2023.

Ar % izmaksu katru mēnesi, noformējot internetbankā (EUR, USD) un filiālēs (USD)

Min. summa 6 mēn. 9. mēn. 1 g. 1.5 g. 2 g. 3 g. 5 g.
150 EUR 0.40 % 0.50 % 0.70 % 0.75 % 0.80 % 0.85 % 0.90 %
200 USD 0.50 % 0.75 % 1.00 % 1.09 % 1.19 % 1.28 % 1.35 %

Likmes spēkā no 27.01.2023.

Komisijas maksa par termiņdepozīta līguma pirmstermiņa izbeigšanu 1% no termiņdepozīta pamatsummas*

 

Krājkonts+

Uzkrājumiem Krājkonts+ gada noguldījuma likme 0.40 %**.

Pakalpojums Cena
Gada procentu likmes: Privātpersonām: EUR 0.40%, USD 0.05%
Gada procentu likmes: Juridiskām personām: EUR 0.00%, USD 0.05%
Krājkonts+ atvēršana, slēgšana Bez maksas
Līdzekļu pārskaitīšana no Krājkonts+, brīdinot Citadeli 35 kalendārās dienas iepriekš Kā par maksājumu no norēķinu konta
Līdzekļu pārskaitīšana no Krājkonts+, nebrīdinot Citadeli 35 kalendārās dienas iepriekš 1% + kā par maksājumu no norēķinu konta

Likmes spēkā no 01.12.2022.

 

Pilngadības krājkonts (jauni līgumi netiek slēgti no 02.12.2019)

  • Gada procentu likmes: EUR 0.05%, USD 0.05%, GBP 0.05%.

 


Likmes spēkā līdz 5 000 000 EUR vai šīs summas ekvivalentam citā valūtā. Depozītiem virs minētās summas procentu likmes tiek noteiktas vienojoties. 5 000 000 EUR vai šīs summas ekvivalentu veido termiņdepozītos un krājkontos noguldīto klienta vai saistīto klientu grupas kopējais naudas līdzekļu atlikums.

Procentu likmes ir mainīgas.

* Izņemot termiņdepozītu pirms termiņa beigām, aprēķinātie procenti netiek izmaksāti un jau izmaksātie procenti tiks ieturēti no izmaksājamās depozīta pamatsummas.
** Likmes spēkā no 01.12.2022 un attiecas tikai uz privātpersonu noguldījumiem EUR valūtā.