Regulārie maksājumi

Ietaupi savu laiku! Ļauj bankai par tiem parūpēties!

Fiksētas summas regulārais maksājums

Ja tev ir fiksētas summas regulāri maksājumi, piemēram, par elektrību, līzingu, interneta, īres vai televīzijas pakalpojumiem, banka par to izpildi parūpēsies, veicot regulāro maksājumu no tava konta. Fiksētas summas regulārais maksājums nodrošina fiksētas summas pārskaitījumu uz jūsu norādīto kontu ar noteiktu regularitāti (katru dienu, nedēļu vai mēnesi).
Fiksētas summas regulāro maksājumu var noformēt kā iekšbankas maksājumu vai maksājumu uz citu banku.

form-fill Darījumu noteikumi

Konta maksimālā atlikuma uzturēšana

Konta maksimālā atlikuma uzturēšana nodrošina konta atlikumu kontroli. Jūs varat norādīt maksimālo konta atlikumu, ko vēlaties saglabāt, un ar noteiktu regularitāti tas tiks samazināts līdz norādītajam atlikumam, veicot naudas summas pārskaitījumu uz citu kontu. Izmantojiet šo pakalpojumu, ja vēlaties sadalīt savus naudas līdzekļus jūsu kontos dažādiem nolūkiem.
Konta maksimālā atlikuma uzturēšanas regulāro maksājumu var noformēt kā iekšbankas maksājumu.

form-fill Darījumu noteikumi

Konta minimālā atlikuma uzturēšana

Konta minimālā atlikuma uzturēšana nodrošina regulāru konta atlikuma, pārbaudi un automātisku norādītā konta papildināšanu no cita Jūsu Citadele bankas konta noteiktā konta atlikuma nodrošināšanai.. Izmantojiet šo pakalpojumu, ja nepieciešams nodrošināt vienmēr pieejamu noteiktu summu izvēlētajā norēķinu vai kartes kontā.
Konta minimālā atlikuma uzturēšanas regulāro maksājumu var noformēt kā iekšbankas maksājumu.

form-fill Darījumu noteikumi

Minimālās iemaksas summas samaksa

Minimālās iemaksas summas regulārais maksājums ir pieejams klientiem, kuriem ir izsniegta Citadele bankas maksājumu karte un piešķirts kredītlimits. Iztērētā kredītlimita atjaunošanai aprēķinātā mēneša minimālā maksājuma summa katra mēneša sākumā tiks automātiski norakstīta no norādītā konta, lai papildinātu kredītkartes kontu.
Regulāro maksājumu var noformēt kā iekšbankas maksājumu.

form-fill Darījumu noteikumi

Kā aktivizēt regulāro maksājumu?

Regulāros maksājumus var aktivizēt, mainīt vai nepieciešamības gadījumā pārtraukt bez maksas Citadeles internetbankā vai jebkurā bankas filiālē.

Kā notiek regulārā maksājuma izpilde?

Maksājuma izpilde var notikt jau nākamajā dienā pēc regulārā maksājuma aktivizēšanas dienas. Regulārais maksājums tiek izpildīts rīkojumā norādītās dienas laikā, ja kontā ir pietiekoši līdzekļi maksājuma summai un bankas komisijas apmaksai. Ja maksājuma izpildes dienā kontā nav pietiekoši naudas līdzekļi, apmaksas mēģinājumi tiks atkārtoti 15 kalendāro dienu laikā līdz brīdim kamēr kontā tiks nodrošināta nepieciešamā naudas summa pārskaitījuma veikšanai un komisijas apmaksai. Banka neveic daļēju regulārā maksājuma summas pārskaitījumu, ja kontā pietrūkst naudas līdzekļi. Ja regulārā maksājuma valūta atšķiras no konta valūtas no kura tas tiek veikts, banka, izpildot maksājumu, veiks valūtas konvertāciju pēc bankas noteiktā attiecīgās dienas valūtas konvertācijas kursa.