Mūža pensijas apdrošināšana

Pensiju uzkrājuma izdevīga izmantošanas iespēja

Foto redzama smaidīga sieviete, kas bauda brīdi pie jūras, simbolizējot mieru un prieku, ko sniedz Mūža pensijas apdrošināšana.

Pakalpojumu nodrošina Citadeles grupas uzņēmums AS “CBL Life”.  

icon

Iespēja noteikt izmaksu biežumu

Saņem pensiju 1x mēnesī, 1x ceturksnī, 1x 6 mēnešos vai 1x gadā

icon

Bez papildu iemaksām

Pensija tiek izmaksāta no 2.pensiju līmenī uzkrātā kapitāla

icon

Iespēja pensiju novēlēt jebkuram mantiniekam

Pensijas mantinieks saņems Jūsu pensiju līdz pat līgumā noteiktā perioda beigām

Kas ir Mūža pensijas apdrošināšana?

Tā ir naudas summa, kas tiek maksāta no pensiju 2. līmenī uzkrātā kapitāla. Šīs izmaksas veic apdrošināšanas sabiedrība Mūža pensijas apdrošināšanas līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā līdz mūža beigām.
Noslēdzot Mūža pensijas apdrošināšanas līgumu, tu varēsi:

 • Noteikt Mūža pensijas izmaksas biežumu
 • Norādīt labuma guvēju, kā arī to mainīt garantētajā izmaksas periodā
photo

Mūža pensijas kalkulators

1
Janvāris
1951
Izmaksu biežums:
Vēlos norādīt Labuma guvēju:
Ja iestājas apdrošinātās personas nāve, apdrošināšanas līgumā norādītais Labuma guvējs turpinās saņemt Mūža pensijas apdrošināšanu līdz Garantētā perioda beigām.
Ievērībai: ja apdrošināšanas līgumā tiek norādīts Labuma guvējs, tas ietekmē (samazina) aprēķināto Mūža pensijas apdrošināšanas apmēru.
Izmaksas sākums: May 2024
Garantētā izmaksas perioda beigas: 04 May 2026
Aprēķinātā Mūža pensija
54.51 EUR

Izmaksa reizi mēnesī

Piedāvājums sagatavots 01.03.2024. un ir spēkā 2 darba dienas. Izmaksājot Mūža pensijas apdrošināšanu, tiek ieturēti nodokļi saskaņā ar izmaksas brīdī spēkā esošajiem tiesību aktiem. Kalkulatora aprēķinam ir tikai informatīva nozīme un katra klienta situācija tiek izvērtēta individuāli. Precīza aprēķinātās Mūža pensijas apdrošināšanas summa ir atkarīga no līguma nosacījumiem. Vēršam uzmanību, ka no 01.01.2023. ir mainīta Mūža pensijas aprēķināšanas kārtība. Informācija tiek sniegta, neņemot vērā tavu individuālo situāciju, zināšanas un finansiālās iespējas, un tai ir tikai informatīvs raksturs. Norādītā informācija sniedz tikai vispārīgu pārskatu un tā var tikt pakļauta izmaiņām un papildu prasībām, kas šeit nav minētas, bet ko varētu būt nepieciešams ievērot. Sniegtā informācija nav uzskatāma par konsultāciju vai rekomendāciju veikt darījumus vai izmantot kādus Citadele vai CBL Life sniegtos pakalpojumus. Citadele un CBL Life neuzņemas atbildību ne par kādiem tiešiem, netiešiem vai izrietošiem zaudējumiem, kas radušies norādītās informācijas izmantošanas rezultātā.
Pieteikties konsultācijai

Kā pieteikties Mūža pensijas apdrošināšanai?

icon

Aizpildi VSAA iesniegumu

Aizpildi VSAA iesniegumu par pensijas 2. līmeņa kapitāla izmantošanu.
icon

Nosūti iesniegumu VSAA

Nosūti iesniegumu VSAA e-pastā pasts@vsaa.gov.lv, pa pastu vai iesniedziet to kādā no klientu apkalpošanas nodaļām.
icon

Piesakies vizītei

Piesakies vizītei kādā no Citadeles filiālēm pa tālruni 6701 0000 vai aizpildiet pieteikumu konsutācijai, pēc tam, kad saņemts aprēķins no VSAA.
icon

Aizpildi VSAA iesniegumu

Aizpildi VSAA iesniegumu par pensijas 2. līmeņa kapitāla izmantošanu.
icon

Nosūti iesniegumu VSAA

Nosūti iesniegumu VSAA e-pastā pasts@vsaa.gov.lv, pa pastu vai iesniedziet to kādā no klientu apkalpošanas nodaļām.
icon

Piesakies vizītei

Piesakies vizītei kādā no Citadeles filiālēm pa tālruni 6701 0000 vai aizpildiet pieteikumu konsutācijai, pēc tam, kad saņemts aprēķins no VSAA.

Neatradi atbildi uz savu jautājumu?

Apmeklē mūsu interaktīvo palīgu un atrodi sev nepieciešamo informāciju

Interaktīvais palīgs
Kā un kur es varu uzzināt par savu pensiju 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

 • Ierodoties personīgi jebkurā VSAA klientu apkalpošanas centrā.
 • Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv meklētāja sadaļā ierakstot "Pensiju 2. līmeņa dalībnieka konta izraksts".
 • Citadeles internetbankā, sadaļā "Pensijas".

Vai Mūža pensija ir uzskatāms par ienākumu, kas apliekams ar nodokļiem?

Saskaņā ar šā brīža spēkā esošiem tiesību aktiem, izmaksājot Mūža pensiju, tiek ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis.

Ja Mūža pensija kopā ar valsts vecuma pensiju nepārsniedz valsts noteikto neapliekamo minimumu, tad katru gadu, iesniedzot VID ienākumu deklarāciju, apdrošinātais var saņemt nodokļa atmaksu no valsts Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

Kas man jāņem vērā, noslēdzot Mūža pensijas apdrošināšanas līgumu?

Pēc tam, kad VSAA būs pārskatījis tavu pensiju 2. līmenī uzkrāto kapitālu un tiks noslēgts Mūža pensijas apdrošināšanas līgums, tu vairs nevarēsi atkāpties no līguma, mainīt apdrošināšanas sabiedrību vai uzkrāto kapitālu pievienot pensiju 1. līmenim. Taču Mūža pensijas apdrošināšanas līguma noteiktajā garantētajā izmaksas periodā varēsi brīvi mainīt labuma guvēju.

Kad varu sākt saņemt pensiju 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

2022. gadā pensiju 2. līmenī uzkrāto kapitālu var saņemt iedzīvotāji, kuri ir sasnieguši 64 gadu un 3 mēnešu vecumu, pie nosacījuma, ja darba stāžs nav mazāks par 15 gadiem.

Vai varu izvēlēties noslēgt Mūža pensijas apdrošināšanas līgumu ar vairākām apdrošināšanas sabiedrībām?

Nē. Mūža pensijas apdrošināšanas līgumu var noslēgt tikai ar vienu apdrošināšanas sabiedrību.

Kas notiks ar manu pensiju 2. līmenī uzkrāto kapitālu, ja, sasniedzot valstī noteikto pensionēšanās vecumu, turpināšu strādāt?

Neatkarīgi no tā, vai turpināsi strādāt, vari doties uz VSAA, lai aprēķinātu vecuma pensiju un sāktu to izmaksāt.

Pensiju 2. līmenī uzkrāto kapitālu var izmantot:

 1. Pievienojot pensiju 1. līmenī uzkrātajam kapitālam, saņemt vienu pensiju, kas aprēķināta saskaņā ar likumu „Par valsts pensijām”;
 2. Mūža pensijas apdrošināšanas polises iegādei;
 3. Ja turpināsi strādāt, veiktās sociālās iemaksas tiks novirzītas pensiju 1. līmenī.

Kā Labuma guvējs saņems manu Mūža pensiju?

Ja Mūža pensijas apdrošināšanas līgumā ir norādīts Labuma guvējs un Garantētais izmaksas periods, tad apdrošinātās personas nāves gadījumā Garantētā izmaksas perioda laikā Mūža pensiju turpinās saņemt Labuma guvējs apdrošināšanas līgumā norādītajā apmērā un kārtībā (līdz Garantētā izmaksas perioda beigām).

Vairāk jautājumu
Kā un kur es varu uzzināt par savu pensiju 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

 • Ierodoties personīgi jebkurā VSAA klientu apkalpošanas centrā.
 • Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv meklētāja sadaļā ierakstot "Pensiju 2. līmeņa dalībnieka konta izraksts".
 • Citadeles internetbankā, sadaļā "Pensijas".

Vai Mūža pensija ir uzskatāms par ienākumu, kas apliekams ar nodokļiem?

Saskaņā ar šā brīža spēkā esošiem tiesību aktiem, izmaksājot Mūža pensiju, tiek ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis.

Ja Mūža pensija kopā ar valsts vecuma pensiju nepārsniedz valsts noteikto neapliekamo minimumu, tad katru gadu, iesniedzot VID ienākumu deklarāciju, apdrošinātais var saņemt nodokļa atmaksu no valsts Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

Kas man jāņem vērā, noslēdzot Mūža pensijas apdrošināšanas līgumu?

Pēc tam, kad VSAA būs pārskatījis tavu pensiju 2. līmenī uzkrāto kapitālu un tiks noslēgts Mūža pensijas apdrošināšanas līgums, tu vairs nevarēsi atkāpties no līguma, mainīt apdrošināšanas sabiedrību vai uzkrāto kapitālu pievienot pensiju 1. līmenim. Taču Mūža pensijas apdrošināšanas līguma noteiktajā garantētajā izmaksas periodā varēsi brīvi mainīt labuma guvēju.

Kad varu sākt saņemt pensiju 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

2022. gadā pensiju 2. līmenī uzkrāto kapitālu var saņemt iedzīvotāji, kuri ir sasnieguši 64 gadu un 3 mēnešu vecumu, pie nosacījuma, ja darba stāžs nav mazāks par 15 gadiem.

Vai varu izvēlēties noslēgt Mūža pensijas apdrošināšanas līgumu ar vairākām apdrošināšanas sabiedrībām?

Nē. Mūža pensijas apdrošināšanas līgumu var noslēgt tikai ar vienu apdrošināšanas sabiedrību.

Kas notiks ar manu pensiju 2. līmenī uzkrāto kapitālu, ja, sasniedzot valstī noteikto pensionēšanās vecumu, turpināšu strādāt?

Neatkarīgi no tā, vai turpināsi strādāt, vari doties uz VSAA, lai aprēķinātu vecuma pensiju un sāktu to izmaksāt.

Pensiju 2. līmenī uzkrāto kapitālu var izmantot:

 1. Pievienojot pensiju 1. līmenī uzkrātajam kapitālam, saņemt vienu pensiju, kas aprēķināta saskaņā ar likumu „Par valsts pensijām”;
 2. Mūža pensijas apdrošināšanas polises iegādei;
 3. Ja turpināsi strādāt, veiktās sociālās iemaksas tiks novirzītas pensiju 1. līmenī.

Kā Labuma guvējs saņems manu Mūža pensiju?

Ja Mūža pensijas apdrošināšanas līgumā ir norādīts Labuma guvējs un Garantētais izmaksas periods, tad apdrošinātās personas nāves gadījumā Garantētā izmaksas perioda laikā Mūža pensiju turpinās saņemt Labuma guvējs apdrošināšanas līgumā norādītajā apmērā un kārtībā (līdz Garantētā izmaksas perioda beigām).

Vēl vairāk iespēju

photo

Nelaimes gadījumu apdrošināšana

Izvēlies nelaimes gadījumu apdrošināšanu sev un ģimenei un izvairies no pēkšņiem finansiāliem izdevumiem nejauši gūtu traumu, invaliditātes vai pat nāves gadījumā. Pakalpojumu nodrošina Citadeles grupas uzņēmums AAS "CBL Life".
Uzzināt vairāk
photo

Uzkrājošā dzīvības apdrošināšana

Finansiāls atbalsts nelaimes gadījumos, vienlaicīgi gādājot par uzkrājumiem dažādiem mērķiem. Piesakies un ik gadu saņem IIN atmaksu līdz 20 %. Pakalpojumu nodrošina Citadeles grupas uzņēmums AAS CBL Life.
Uzzināt vairāk
photo

Ieguldījumu fondi

Viens no populārākajiem finanšu instrumentiem, kas piedāvā ilgtermiņā saglabāt un pat palielināt savu uzkrājumu vērtību. Piesakies konsultācijai un īsteno savus mērķus. Pakalpojumu nodrošina Citadeles grupas uzņēmums IPAS CBL Asset Management.
Uzzināt vairāk