Vienotie fizisko personu norēķinu kontu maiņas principi

Vienotos fizisko personu norēķinu kontu maiņas principus (Vienotie Principi) ir izstrādājusi Eiropas banku sektora komiteja (The European Banking Industry Committee jeb EBIC) un tie ir spēkā kopš 2009.gada.


Klientiem – privātām personām - ir iespējams pārcelt savus norēķinu kontus un ar tiem saistītos maksājumu pakalpojumus (regulārie maksājumi, automātiskā rēķinu apmaksa) no vienas Latvijā reģistrētas bankas uz citu Latvijā reģistrētu banku,  izmantojot jauno banku kā klienta pārstāvi kontaktos ar iepriekšējo banku. Lai izmantotu šo iespēju, aicinām vērsties kādā no Citadele bankas filiālēm.