Vienotie fizisko personu norēķinu kontu maiņas principi

Sākt saņemt ienākumus Citadelē ir viegli

Vienotos fizisko personu norēķinu kontu maiņas principus (Vienotie Principi) ir izstrādājusi Eiropas banku sektora komiteja (The European Banking Industry Committee jeb EBIC), to ieviešanu un izpildi Latvijā koordinē Latvijas Komercbanku asociācija.

Vienotie principi piedāvā kārtību, kādā klients var pieteikt pilnīgu vai daļēju maksājumu attiecību (norēķinu konti, maksājumu karšu konti, regulārie maksājumi, automātiskā rēķinu apmaksa) pārcelšanu no vienas bankas (iepriekšējā banka) uz citu banku (jauno banku), izmantojot jauno banku kā klienta pārstāvi kontaktos ar iepriekšējo banku.

Vienotie principi jāievēro Eiropas Savienības bankām, kuras ir pasludinājušas savu pievienošanos Vienotajiem principiem. Latvijā Vienotos principus var izmantot fiziskas personas maksājumu attiecību pārnešanai starp tām Latvijā reģistrētām bankām vai citā valstī reģistrētu banku filiālēm Latvijā, kuras ir pievienojušās Vienotajiem principiem.

Latvijas komercbanku asociācijas informācija klientam
Iesnieguma forma Nr.1 par Maksājumu attiecību pārcelšanu
Iesnieguma forma Nr.2 par Maksājumu attiecību pārcelšanas iespēju izmantošanu
Klienta vēstules paraugs par bankas konta rekvizītu nomaiņu

Vairāk informāciju meklē Latvijas Komercbanku Asociācijas interneta vietnē.