Ierosinājumu un pretenziju izskatīšanas kārtība

Jūs varat izvēlēties sev ērtāko veidu, kā iesniegt bankai savu ierosinājumu vai pretenziju par jebkuru jomu, kas skar esoša vai potenciāla klienta un bankas Citadele sadarbību

Zvani pa diennakts tālruni 67010000
Raksti e-pastā info@citadele.lv
Nosūti no mājas lapas Nosūtīt vēstuli
Uzraksti rīkojumu internetbankā Banka – Rīkojumi – Brīvas formas ziņojums
Sūti pa pastu AS “Citadele banka”, Republikas laukums 2A, Rīga, LV-1010
Iesniedz klātienē Jebkurā bankas Citadele filiālē vai klientu apkalpošanas centrā

Atbildi banka jums sniegs veidā, kādā tika saņemts ierosinājums vai pretenzija (piemēram, uz pa tālruni iesniegtu jautājumu jūs saņemsiet mutisku atbildi, uz elektroniski iesūtītiem jautājumiem, tai skaitā izmantojot e-pastu vai kontaktformu, jūs saņemsiet atbildi uz norādīto e-pasta adresi). Ja vēlaties saņemt atbildi citā jums ērtā veidā, to nepieciešams īpaši norādīt. Piemēram, ja savu ierosinājumu vai pretenziju bankai jūs iesniedzāt, zvanot pa tālruni 67010000, tad rakstiska atbilde uz jūsu pieprasīto adresi tiks nosūtīta pa pastu gadījumā, ja būsiet to telefona sarunas laikā pieprasījuši.

Uzmanību! Mantiska rakstura pretenziju gadījumā (piemēram – ja uzskatāt, ka kļūdaini piemērota pakalpojuma maksa vai uzskatāt, ka jums radušies cita veida zaudējumi) – nepieciešams:

  • Pašrocīgi parakstīts iesniegums, kas nosūtīts bankai Citadele pa pastu vai iesniegts jebkurā klientu apkalpošanas centrā, vai
  • Nosūtīts iesniegums internetbankas sadaļā “Banka – Rīkojumi – Brīvas formas ziņojums”.

Banka Citadele klientu ierosinājumu un pretenziju izskatīšanā vadās no tā, lai klientu iesniegumi tiktu izskatīti maksimāli objektīvi, efektīvi un taisnīgi. Sazināsimies ar jums 2 darba dienu laikā no iesnieguma saņemšanas bankā brīža, savukārt galējo risinājumu piedāvāsim mēneša laikā.

Ja atbilde uz iesniegto ierosinājumu vai pretenziju nav saņemta mēneša laikā vai arī tā jūs neapmierina, jums ir tiesības vērsties Latvijas Komercbanku asociācijas ombudā Rīgā, Pērses ielā 9/11, Rīga LV-1011. Detalizēta informācija internetā www.lka.org.lv

Sūdzību iesniegšanas veids par apdrošināšanas pakalpojumiem, kurus banka Citadele sniedz kā apdrošināšanas starpnieks

Klients var iesniegt bankai sūdzību:

  • Rakstot brīvas formas ziņojumu internetbankā;
  • Izmantojot kontaktformu;
  • Sūtot uz e-pasta adresi info@citadele.lv;
  • Nosūtot pa pastu: AS “Citadele banka”, Republikas laukums 2A, Rīga, LV-1010;
  • Iesniedzot jebkurā klientu apkalpošanas centrā.

Sūdzība tiek pārsūtīta apdrošinātājam elektroniski ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā, ja tā satur sekojošu informāciju:

  • Privātpersonai – vārdu un uzvārdu, adresi;
  • Uzņēmumiem – nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi.

Sūdzību izskatīšana ir bez maksas.

Banku uzrauga Latvijas Republikas Finanšu un kapitāla tirgus komisija. Klients – fiziska persona var vērsties arī Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības centrā.