Kāpēc mums tas rūp?

Oglekļa dioksīda emisijas aprēķinus saistībā ar līzinga līgumiem veic bezpeļņas organizācija „Compensate“. Aprēķinos tiek ņemti vērā visprecīzākie pieejamie dati par Jūsu noslēgto līzinga līgumu: transportlīdzekļa emisijas koeficients (WLTP – Starptautiskā saskaņotā vieglo transportlīdzekļu emisijas testa vērtība), transportlīdzekļa veids (piem., vai transportlīdzeklim ir elektriskais vai degvielas dzinējs) un nobraukto km skaits. Ja kāds parametrs nav zināms, tā vietā tiek izmantots konservatīvs pieņēmums.

Vērā tiek ņemta ietekme no visām emisijām, kas rodas, izmantojot transportlīdzekli: transportlīdzekļa patērētās degvielas vai elektroenerģijas ražošanā radītā emisija (WTT emisija, kas rodas posmā no degvielas ieguves līdz degvielas tvertnei), degvielas vai elektrības patēriņa radītā emisija (TTW emisija, kas rodas posmā no degvielas tvertnes līdz transportlīdzekļa kustības uzsākšanai), kā arī paša transportlīdzekļa ražošanas procesā radītā emisija.

Mobilitāte ir svarīgs cilvēku radītās oglekļa dioksīda emisijas veicinātājs, tās ilgtspēju ir iespējams veicināt vairākos veidos:

  • Izvēlieties transportlīdzekli, kas rada mazāku piesārņojumu, un saņemiet vēl izdevīgākus “Citadele līzinga” finansēšanas nosacījumus (vairāk lasiet šeit)
  • Mazāk brauciet ar automašīnu: kad vien iespējams, izmantojiet (elektriskos) velosipēdus/sabiedrisko transportu; nebrauciet automašīnā viens, bet koplietojiet to ar draugiem, kā arī gudrāk izplānojiet maršrutus
  • Brauciet prātīgi: brauciet efektīvi, nespiežot gāzes un bremžu pedāļus spēcīgi
  • Kompensējiet līzinga periodā radīto automašīnas emisiju

Lai ierobežotu globālo sasilšanu līdz kritiskajam slieksnim – temperatūras pieaugumam par 1,5°C un nodrošinātu dzīvotspēju uz planētas arī nākamajām paaudzēm, mums visiem līdz 2030. gadam ir jāsamazina individuāli radītais oglekļa dioksīda emisijas apjoms līdz 2500 kg CO2e. Vai vēlaties uzzināt savu pašreizējo kopējo oglekļa dioksīda emisijas apjomu? Lejupielādējiet iOS un Android ierīcēm pieejamo mobilo lietotni “Compensate” un aizpildiet aptaujas anketu par savu dzīvesveidu – tas ir bez maksas!

Vai Jums šī informācija bija noderīga?

Trūkst vērtības

Komentārs

Vai Jūs interesētu iespēja kompensēt Jūsu līzinga transportlīdzekļa radīto oglekļa dioksīda emisiju?

Trūkst vērtības

Komentārs