Kā maksājumu formā iekopēt datus no rēķina PDF formātā?

Lai iOS lietotāji iekopētu datus no PDF (piemēram, no rēķina elektroniskā formā) mobilās aplikācijas ievadlaukos, sākumā saglabājiet PDF dokumentu iBooks aplikācijā, un tad veiciet datu kopēšanu, atverot PDF failu iBooks aplikācijā.

Neatradi atbildi uz savu jautājumu?

Zvani 6701 0000 vai raksti info@citadele.lv