Turētājbankas pakalpojumi

Vai ir jāmaksā nodoklis?

Jā, ir jāmaksā Ienākuma nodoklis no kapitāla pieauguma un no kapitāla (dividendēm) ienākumiem.

Vai atradi atbildi uz savu jautājumu?