Atlaide kartes mēneša maksai

Piesakoties X hero, pirmie 6 kartes lietošanas mēneši ir bez maksas.
100% atlaidi kartes mēneša maksai par pamata karti saņem, sākot no nākošā mēneša 1. datuma pēc pamata kartes izgatavošanas datuma.

Aktīvi norēķinoties ar X hero ikdienā, ir iespēja saņemt atlaidi pamata kartes mēneša maksai 50% vai 100% apmērā.

Pamata un papildu kartes kopējā iegrāmatoto pirkumu summa kartes lietošanas pusgadā*: Atlaides apjoms pamata kartes mēneša maksai nākamiem 6 (sešiem) mēnešiem, skaitot no kartes lietošanas pusgada sākuma datuma:
3 000 EUR (ieskaitot) 100% atlaide maksai par pamata karti mēnesī
2 000 EUR (ieskaitot) 50% atlaide maksai par pamata karti mēnesī

Piemērs: ja karte izdota 2018. gada aprīlī, pilnu 6 mēnešu periods beidzas 2018. gada 31. oktobrī. Ja šajā laika posmā ar X hero veikto pirkumu summa ir 3161,12 EUR, tad turpmākajos 6 mēnešos, sākot ar 2018. gada novembri, X hero būs bez mēneša maksas.

Vairāk par kartes mēneša maksu iepazīsties sadaļā Cenrādis.


* Par kartes lietošanas pusgadu uzskatāms katrs 6 mēnešu periods, sākot no nākošā mēneša 1. datuma pēc pamata kartes izdošanas datuma.

_______________________________
Akcijas nosacījumus un pirkumu apjoma kritērijus banka ir tiesīga pārskatīt reizi pusgadā.
Informāciju par kartes lietošanas gada periodu varat saņemt, zvanot uz bezmaksas diennakts informatīvo tālruni +37167010000.